Η Εικόνα το Σώμα και το Βλέμμα

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6090

Εξάμηνο:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD180/


Καθηγητές Μαθήματος

ΚΑΠΟΚΑΚΗ ΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα πραγματεύεται το σώμα ως αντανάκλαση της ανθρώπινης εμπειρίας και πως αυτό εκφράζεται στα εικαστικά από το 1960 και μετά, με την εισαγωγή νέων μορφών τέχνης, και με έμφαση στην ψηφιακή εποχή. Ερευνά τις σχετικές μεταμοντέρνες θεωρίες των κοινωνικο-ανθρωπολογικών σπουδών και της ψυχολογίας και πως αυτές ενσωματώνονται στις εικαστικές τέχνες. Θέτει ζητήματα ιδεολογικών κατασκευών και στερεοτύπων και εξετάζει την αλληλεπίδραση των τεχνών με την πληθώρα των εικόνων που μας περιβάλλουν καθώς και με την τεχνολογία.

Παρουσιάζονται έργα καλλιτεχνών που έχουν δουλέψει σε σχέση με το σώμα πέρα από τα όρια της ζωγραφικής αλλά και εικόνες από την διαφήμιση, τα ΜΜΕ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα βιντεοπαιχνίδια. Επιδιώκεται η κριτική προσέγγιση της αισθητικής των εικόνων αυτών μέσα από τον διάλογο και τις παρατηρήσεις των φοιτητών/τριών. Αναπτύσσονται θέματα σε σχέση με σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές.
Κατόπιν, καλούνται οι φοιτητές/τριες να δημιουργήσουν εικόνες και αφηγήσεις με αφετηρία σύγχρονα θέματα και εικαστικές προσεγγίσεις.  Τους ζητείται να ερευνήσουν και συγκεντρώσουν υλικό από κείμενα, εικόνες και προσωπικές τους σκέψεις, και να κτίσουν την δική τους εικαστική πρόταση. Ενθαρρύνεται η έρευνα και ανασύνθεση της εικόνας, η εξερεύνηση διαφόρων τεχνικών και υλικών καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών, αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλα μέσα, με σκοπό τη διεύρυνση της αντίληψης τους όσον αφορά την εικαστική γλώσσα και στόχο την οπτικοποίηση νοημάτων και ιδεών μέσω της εικαστικής απόδοσης.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική βιβλιογραφία

Barthes, R., Μυθολογίες-Μάθημα. Εκδόσεις Ράππα,1979.

 1. Berger, J., 1980 Η Εικόνα και το Βλέμμα. Εκδόσεις Οδυσσέας,.
 2. Carlson, M., 2014 Performance, Μια κριτική εισαγωγή, Εκδόσεις Παπαζήση,.
 3. Dolto, Francoise. Ασυνείδητη εικόνα του σώματος, Εκδόσεις Εστία, 2011.
 4. Μακρυνιώτη Δήμητρα, Κουζέλης Γεράσιμος (Eds)., Τα όρια του σώματος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Συλλογή κειμένων), Εκδόσεις Νήσος, 2004.
 5. Μεταμορφώσεις της Σωματικότητας: Τέχνη – Σώμα – Τεχνολογία, Πρακτικά της Διημερίδας, 8ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, Κέρκυρα,
 6. Μουτσόπουλος Θανάσης, Ντόντσον Λόρα, Ένοχα σώματα/ guilty bodies. Futura, Αθήνα, 1999.
 7. Ντάφλος, Κ.,. Τακτικές τεχνοπολιτικών μέσων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 2015
 8. Πουρκός Μάριος (Ed.), Το σώμα ως τόπος βιωμάτων, Ταυτοτήτων και Κοινωνικών νοημάτων. (Συλλογή κειμένων). Εκδόσεις Οκτώ, 2017.
 9. Suleiman, Susan Rubin, Το γυναικείο σώμα στον δυτικό πολιτισμό, (α εκδ.1985) Σαββάλας, Αθήνα 2008.
 10. Ρηγοπούλου, Πέπη, Το Σώμα, από την ικεσία στην απειλή, Εκδόσεις Πλέθρον, 2008.
 11. Σαντοριναίος, Ματθαίος. Ζώη, Σταυρούλα. Δημητριάδη, Νεφέλη. Διαμαντόπουλος, Ταξιάρχης. Μπαρδάκος, Γιάννης. Από τις σύνθετες τέχνες στα υπερμέσα και τους νέους εικονικούς-δυνητικούς χώρους. Αποθετήριο Κάλιππος. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα 2015

Διεθνής βιβλιογραφία

 1. Archadé, Michèle, Laurent Drouard & Fabien Rafowicz (Eds.), Encrages, cahier d’esthétique. “Le corps. Est-il toujours à la mode?”. L’Harmattan, Παρίσι, 2001.
 2. Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. SAGE Publications, 2013.
 3. Hayles, Katherine, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, Chicago: The University of Chicago Press, 1999.
 4. Mike Featherstone & Roger Burrows (Eds.), Cyberspace, Cyberbodies, Cyberpunk: Cultures and Technological Embodiment. Sage Publications, Λονδίνο, 1995.
 5. Perry, Gill (ed.), Gender and Art, The Open University, New Haven-London 1999.
 6. Sally O’Reilly S. The Body in Contemporary Art. Thames & Hudson, 2009.
 7. Vergine, Lea. Body Art and Performance, The body as language. Milano: Skira, 2000

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ