Σήμανση και Επικοινωνιακός Σχεδιασμός

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6100

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD138/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο φοιτητής σε αυτό μάθημα καλείται

  • να αναπτύξει και εφαρμόσει σχεδιασμούς που η ουσιώδης δομή τους απαιτεί το ελάχιστό ποσό πληροφόρησης.
  • σχεδιασμό τεχνουργημάτων που εξοικειώνουν το χρήστη/ επισκέπτη στο χώρο, καλύπτοντας το χάσμα της κουλτούρας μεταξύ του επισκέπτη και του χώρου
  • να δει το έργο της σήμανσης ως εννοιολογική προσέγγιση για την επεξεργασία σύνθετων έργων
  • να δει την έννοια της σήμανσης ως πολιτιστικό όχημα σηματοδότησης και εναρμόνισης με το παρελθόν και το παρόν ενός τόπου
  • να δει το σχεδιασμό της σήμανσης ως σύστημα πλοήγησης

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική βιβλιογραφία
Χατζηθεοδώρου, B. (22019) Ολυμπιακά Εικονογράμματα, Σχεδιασμός και Σημειολογία. Αθήνα: Ευρασία.  

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Bruce-Mitford M. (1999) Signs and Symbols. London: Dorling Kindersley.

Crow, D. (2003) Visible Signs, Worthing: AVA Publishing

City ID. (2019). Airport. Rethinking the guest experience: a holistic approach to wayfinding. Bristol: City ID Limited.

(2014) Interconnect, improving the journey experience. Bristol: City ID Limited.

(2010) Creating the canvas for public life in Bath. Bristol: City ID Limited.

Calori, C., Vanden-Eynden, D., (2015).  Signage and Wayfinding Design: A Complete Guide to Creating Environmental Graphic Design Systems. New Jersey: Wiley

Escher, M.G. (2004) The Graphic Work,  Taschen GmbH, Συνέκδοση Herakleidon Experience in Visual Arts.

Gibson, D. (2009). The wayfinding handbook. New York: Princeton Architectural Press

Hollins, R. (1994) Grahic Design, A Concise History. London: Thames & Hudson

Herriott, L. (2007) 1000 Restaurant Bar and Cafe Graphics. From Signage to Logos and Everything  in Between. Massashusetts: Rockport Publishers

Locker, P. (2011). Basics Interior Design, Exhibition Design. Laussane: Ava Publishing

Loreng, J., Skolinnick, L., Berger, G. (2007). What is Exhibition Design? Switzerland: RotoVision

Meggs, Ph. (1983) A History of Graphic Design.  Van Nostrand Reinhold

Nigel Holmes, N. (1990) Designing Pictorial Symbols. New York: Watson-Guptill Publications

Portella, A. (2014). Visual Pollution, Advertising, Signage and Environmental Quality. Surrey/UK: Ashgate Publishing Limited

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ