Βασικές Αρχές Χρώματος

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-1010

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποδομής ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD178/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος του Μαθήματος

Ο ρόλος και η συνθετική αξία του χρώματος και η σχέση του με τα υπόλοιπα στοιχεία της εικόνας: χρώμα και σχήμα, χώρος, ρυθμός, η συμβολική και ψυχολογική αξία του χρώματος, το χρώμα ως φορέας μηνυμάτων κ.ά.

Θεωρία των βασικών αρχών και εννοιών του Χρώματος. Ανάλυση του τρόπου παρατήρησης και απόδοσης της φόρμας, της φωτοσκίασης των τονικών αξιών και των χρωμάτων σε ένα έργο τέχνης. Ουσιαστική προσέγγιση των πρωτογενών εικαστικών στοιχείων στο Χρώμα.
Ανάλυση της διαχείρισης του χρώματος έργων τέχνης διαφορετικών εποχών και σύνδεση με κλασικές και σύγχρονες αισθητικές θεωρίες.

Εργαστηριακό μέρος του Μαθήματος
Το μάθημα δια μέσου της εξάσκησης του φοιτητή στη χρήση του χρώματος με παραδοσιακές τεχνικές(τέμπερα, ακρυλικά, μελάνια, παστέλ ) και ψηφιακά μέσα καθώς και συνδυασμό των δυο σκοπεύει να τον ενθαρρύνει στην διεύρυνση της αντίληψης του πάνω στις δυνατότητες του χρώματος.
• Εκ του φυσικού χρωματική απόδοση σύνθεσης ως πρώτο στάδιο επεξεργασίας μιας εικόνας.
• Ανασύνθεση εικόνων με την χρήση διαφορετικών μέσων (παραδοσιακών και ψηφιακών) και τεχνικών του χρώματος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τσιούρης, Γ. (2003). Το σχέδιο και το χρώμα μας αποκαλύπτουν. Αθήνα: ΙΩΝ.
Little, St. (2005). Οι «…ισμοί» στην τέχνη. Αθήνα: Σαββάλας.
Παπασταμούλης, Κ. (2003). Χρώμα – σκίτσο και αρχές ελευθέρου σχεδίου. Αθήνα: ΙΩΝ.
Παπασταμούλης, Κ. (2005). Το Σχέδιο και το χρώμα στη ζωγραφική. Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.
Herbert L. R. Η σύγχρονη τέχνη. Αθήνα: ΣΧΗΜΑ.
Klee, P. (1989). Η εικαστική σκέψη. Τα μαθήματα στη σχολή Μπαουχάουζ. τομ ΙΙ. Αθήνα:Μέλισσα.
Klee, P. (1986). Τα ημερολόγια 1898-1918. Αθήνα: Νεφέλη.
Κlee, P. (1976). Παιδαγωγικό σημειωματάριο. Αθήνα: ΕΠΑΣΚΤ.
Gombrich E. (1998). Το χρονικό της τέχνης. Αθήνα: Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας.
Μουκαροφσκι, Γ. (2010).  Δοκίμια για την αισθητική. Αθήνα: Οδυσσέας.
Fischer, E. (1981). Η αναγκαιότητα της τέχνης. Αθήνα: Θεμέλιο.
Chefs-d’oeuvre de la fondation Barnes (1993). De Cézanne à Matisse. Gallimard/Electa.
Reinhold Van N. (1974). En F. Principles of colour. CONY.
Grigorescu, V. (1980). Kandinsky. Editura Meridiane, Bucuresti.
Πεγέ, Ζ. (1964). Η ζωγραφική στο 19ο αιώνα. Αθήνα: Νεφέλη.
Batchelor, D. (2013 ). Χρωμοφοβία. Αθήνα: Άγρα.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ