Κινούμενο Σχέδιο (Cartoon)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6060

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/GRAF106/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος

Θεωρία των αρχών της κίνησης με ταυτόχρονη προβολή ταινιών κινουμένου σχεδίου που έχουν διακριθεί για την αρτιότητα τους στην κίνηση των ηρώων και πλήρη ανάλυσή τους πλάνο – πλάνο ώστε να γίνουν κατανοητές οι επί μέρους λεπτομέρειες. Ανάλυση της σχέσης της χρονικής διάρκειας με την εκφραστικότητα στην κίνηση.

Ανάλυση των τεχνικών χρόνου – κίνησης – χαρακτήρα ήρωα, απόδοσης της κίνησης του ήρωα βάση του χαρακτήρα που εκφράζει. Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της σχέσης της χρονικής διάρκειας με την εκφραστικότητα και την διήγηση, μέσα από την πλήρη και βήμα –βήμα ανάπτυξη της κάθε κίνησης του εργαστηριακού μέρους

Δημιουργικό μέρος μαθήματος

Η ανάπτυξη του δημιουργικού μέρους του μαθήματος ακολουθεί μια αυξάνουσα σε απαιτήσεις πορεία ώστε οι φοιτητές με τις πρώτες ασκήσεις να κατανοήσουν την χρήση του ήρωα για το κινούμενο σχέδιο, μετά την χρήση των βασικών και ενδιαμέσων σχεδίων, κατόπιν το κύκλο κίνησης στο κινούμενο σχέδιο. Το δημιουργικό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει επίσης, μία σειρά από ασκήσεις με διαφορετικούς ήρωες – φιγούρες και επιδιώκεται εκτός από την αρτιότητα στην κίνηση να αποδοθεί παράλληλα και ο χαρακτήρας του ήρωα – φιγούρα. Πραγματοποιείται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας κατά κύριο λόγο και διορθώνεται από τον διδάσκοντα κάθε άσκηση και κάθε φοιτητής ξεχωριστά με ταυτόχρονη προβολή των διορθώσεων στους υπόλοιπους φοιτητές του τμήματος σαν μια σειρά από case studies.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Frame by Frame Ελένη Μούρη (Nexus publications 2004)
 2. Animation-Το κινούμενο σχέδιο Γ. Βασιλειάδης (Αιγόκερος 2007)
 3. Το κινούμενο σκίτσο Τ. Ουάιτ (Ντουντούμη 1989)
 4. Cartoons and animation Ivan Bulloch (Paperback Textbook 1999)
 5. Movements in animation Brian Salt (Hardcover 1976)
 6. Animation: The art of Friz Freleng David Weber- Friz Freleng (Donovan Pub 1994)
 7. Human Figure in motion Edward Muybridge (Dover Publications 1955)
 8. Animal Figure in motion Edward Muybridge (Dover Publications 1957)
 9. Timing for animation Harold Whitaker – John Hallas (Focal press 1981)
 10. The Animator’s survival kit Richard Williams (Faber and Faber 2001)
 11. Disney animation: The illusion of life Frank Thomas- Ollie Johnston (Abbeville press 1981)
 12. Treasures of Disney animation art Robert Abrams, John Canemaker (Artabras 1982)
 13. Visual scripting John Hallas (Focal press 1976)
 14. Cartoons, il cinema di animazione Ciannalberto Bendazzi (Marsilio Editori 2000) και σε Αγγλική έκδοση.
 15. Cartoon animation Preston Blair (Paperback 1996)
 16. The animation master handbook Jeff Paries (Paperback 1998)
 17. Animation now Anna Mundi – Ed. Julius Wiedemann (Taschen 2004)
 18. Warner brother’s animation art: The characters-the creators Will Friedwald-Jerry Beck (Virgin Pub1998)
 19. Animation art: The later years 1954-1993 Jonnathan Smith-Jeff Lotman (Schiffer Publishing 1996)
 20. Basic animation Walter Foster (Paperback 1989)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ