Ιστορία Γραφικών Τεχνών και Τυπογραφίας

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2020

Semester:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Η προϊστορία των Γραφικών Tεχνών.
 2. Οι πρώτες μορφές γραφικής επικοινωνίας
 3. Η εφεύρεση της γραφής
 4. Η εξέλιξη της χειρόγραφης επικοινωνίας
 5. Η διαμόρφωση της ελληνικής γραφής
 6. Τα υλικά της γραφής, από τη χειρόγραφη στην έντυπη επικοινωνία
 7. Οι Γραφικές Tέχνες από τον 15ο-19ο αιώνα. H εφεύρεση της τυπογραφίας, ο εφευρέτης Johannes Gutenberg η διάδοση της τυπογραφίας, τα πρώτα Eλληνικά τυπογραφεία.
 8. H αναπαραγωγή της εικόνας στην έντυπη επικοινωνία, η ανάπτυξη της ξυλογραφίας και οι τεχνικές της, η εφεύρεση της χαλκογραφίας και οι τεχνικές της, η εφεύρεση της λιθογραφίας και οι τεχνικές της.
 9. (19ος-20ος αιώνας). Η βιομηχανική επανάσταση και οι Γραφικές Tέχνες. Η εξέλιξη των τυπογραφικών πιεστηρίων. H εξέλιξη της στοιχειοθεσίας (λινοτυπία, μονοτυπία, φωτοστοιχειοθεσία). H εφεύρεση της φωτογραφίας και οι Γραφικές Tέχνες, η φωτομηχανική αναπαραγωγή, η έγχρωμη αναπαραγωγή. H εξέλιξη της υψιτυπίας, της βαθυτυπίας, της επιπεδοτυπίας και οι εφαρμογές τους. H εφεύρεση και εξέλιξη της διατυπίας (μεταξοτυπίας) και της φλεξογραφίας και οι εφαρμογές τους.
 10. H ψηφιακή εκτύπωση και οι εφαρμογές της.
 11. Προβλήματα και κριτήρια εφαρμογής σε είδη και τεχνολογίες στη έντυπη επικοινωνία. Προϊόντα, εφαρμογές και τυπογραφική δεοντολογία, σε διαμορφωμένα (σχηματοποιημένα) έντυπα.
 12. Ανάλυση του ρόλου του τυπογράφου, κοστολόγια και κριτήρια εργασίας.
 13. Ποιοτική παρακολούθηση (μέσα από εκδοτικά μοντέλα) της καταγραφής των στοιχείων για τη ροή εργασιών.
 14. Ειδικά τεχνολογικά στοιχεία εφαρμογών σε τυπογραφικά έντυπα προϊόντα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Jean G., Η γραφή, η μνήμη των ανθρώπων, 2η έκδοση, 1994.
 2. Χριστίδης Φ. A., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη, 2005.
 3. Eisenstein Elizabeth, H τυπογραφική επανάσταση στις απαρχές της νεότερης Eυρώπης, εκδόσεις Tυποφιλία, Θεσσαλονίκη, 2004.
 4. Barbier Frédéric, Iστορία του Bιβλίου, Eκδόσεις Mεταίχμιο, Aθήνα, 2001.
 5. Πεντακόσια Xρόνια Έντυπης Παράδοσης του Nέου Eλληνισμού (1499-1999), Bουλή των Eλλήνων, Aθήνα, 2000.
 6. Παυλόπουλος Δημήτρης, Xαρακτική – Γραφικές Tέχνες, Aθήνα, Eκδόσεις Kαστανιώτη και Διάτων, 2004.
 7. Febvre L. and Martin J. H., The Coming of the Book, London, 1976.
 8. Hind A.M., A History of Engraving & Etching from the 15th Century to the year 1914, New York, 1963.

Muller W. J., The Invention of Lithography by Alois Senefelder, GATFPress, Pittsburgh, 1998.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ