Ολιστικός Σχεδιασμός Συσκευασίας

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-5150

Semester:

Ε’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TGT134/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TGT134/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Ολιστικός σχεδιασμός συσκευασίας – Αρχές ολιστικού σχεδιασμού
– Πολυκριτηριακά μοντέλα σχεδιασμού συσκευασίας
– Αλληλεπιδράσεις της συσκευασίας με διάφορα επιστημονικά πεδία
– Η συσκευασία ως περιέκτης
– Η συσκευασία ως μέσω προβολής
– Η συσκευασία ως μέσο προστασίας
– Οι βασικές λειτουργίες της συσκευασίας
– Μέθοδοι εκτύπωσης συσκευασίας
– Μέθοδοι διαμόρφωσης συσκευασίας
– Μέθοδοι επισήμανσης συσκευασίας
– Επιλογή υλικών συσκευασίας
– Η συσκευασία ως απόρριμμα (περιβαλλοντική αποτίμηση)
– Ανακύκλωση, Κατωκύκλωση και Ανωκύκλωση (Επαναχρησημοποίηση) συσκευασιών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Μάριος Τσιγώνιας, Αναστάσιος Πολίτης, Ολιστικός Σχεδιασμός Συσκευασίας, Συνοπτικές σημειώσεις μαθήματος, 2019
  2. Καρακασίδης Νικόλαος: Ειδικά θέματα συσκευασίας, Εκδόσεις Ίων
  3. Stafford Cliff, 50 trade secrets of great packaging design, Rockport Publishers Inc., USA, 1999
  4. Bakker (ed.), Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, J. Wiley & Sons, New York (1986).
  5. Boustead and H. Lidgren, Problems in Packaging, The Environmental Issue , John Wiley and Sons Inc., New York (1981).
  6. Goddard, Packaging Materials, Pira, Leatherhead, Surrey (1990)
  7. Wozniak Jo, Physical Data, visualization and rapid prototyping with the Genisys Xs, the Beckman Institute, USA, 2001
  8. Helmut Kipphan: Handbook of Print Media
  9. Gravure Education Foundation: Gravure process and technology
  10. Foundation of Flexographic Technical Association: Principles and practices 6.0

Επιστημονικά περιοδικά:
Visual Communication Journal
Acta Graphica
IARIGAI Journal

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ