Αρχές Γραφιστικής Γλώσσας

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2050

Εξάμηνο:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

To μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της γραφιστικής. Αναφέρεται κυρίως στα εργαλία της γραφιστικής σύνθεσης. Χρησιμοποιεί τις έννοιες της ενότητας, της αρμονίας, της συνθετικής ισσορποπίας, της συνθετικής κλίμακας και αναλογίας, της αντίθεσης, της έμφασης καθώς και του ρυθμού. Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες μεθοδολογίας και επίλυσης γραφιστικών προβλημάτων καθώς και τα στάδια της γραφιστικής διαδικασίας από την ιδέα μέχρι και την παρουσίαση. Σχεδιασμός κασσέ, layout και σαλονιού (double spread) περιοδικού. Διαφορές φυλλαδίου και περιοδικού.

Συντακτικό και ορολογία της γραφιστικής γλώσσας. Αρχές της τυπογραφικής γλώσσας.

Οι επιλογές που πρέπει να κάνουν οι σχεδιαστές για την κατάλληλη γραμματοσειρά, χρώμα, σύνθεση, εικονογράφηση, και φωτογραφίες κ.λ.π.

Σχέση κειμένου και εικόνας στις διάφορες γραφιστικές εφαρμογές, όπως αφίσα, συσκευασία, ετικέτα, περιοδικό ή έντυπη διαφήμιση.
Πηγές έμπνευσης μέσω έρευνας.
Τρόποι παρουσίασης στον πελάτη.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μιας εικαστικής τράπουλας ή μιας σειράς βιβλίων ή γενικότερα μιας γραφιστικής ενότητας έτσι ώστε οι σπουδαστές να έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν πάνω στη συνέπεια και την αισθητική συνέχεια του γραφιστικού σχεδιασμού μιας ολόκληρης γραφιστικής ενότητας.

Τον σχεδιασμό του layout ενός σαλονιού περιοδικού, σαν πρώιμο στάδιο πάνω στην αντίληψη του σχεδιασμού του κασσέ.
Συλλογική εργασία στην δημιουργία παρουσίασης μιας δημιουργικής πρότασης .
Παράσταση, σωματικότητα και πως αυτές επηρεάζουν την τελική παρουσίαση.

Η κάθε ομάδα αποτελείται από τον «πελάτη» και τα «δημιουργικά γραφεία». Όλοι καλούνται να δημιουργήσουν από ένα δικό τους brief . Ο πελάτης φτιάχνει το δικό του brief με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να γίνεται κατανοητό στα δημιουργικά γραφεία ενώ τα δημιουργικά γραφεία με την σειρά τους, δημιουργούν το κατάλληλο brief για το δημιουργικό τμήμα του γραφείου τους.

Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι προαιρετική.


ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Graphic design school, A foundation course in the principles and practices of Graphic Design, David Dabner, (SNP Leetung Printers Ptc. 2005)

2. How to design Grids and use them effectively, Alan Swann, (Phaidon 1989)

3. Typography, Selected from the Graphis Annuals (Page One  Publishing,1994)

4. Visual Literacy, Judith Wilde,  Richard Wilde,  (Watson-Guptill Publications)

5. The dictionary of Visual language, Philip Thompson, Peter Davenport, (Penguine Books)

6. Be Ware Wet paint designs by Alan Fletcher, Alan Fletcher, (PHAIDON)

7. The Art of looking sideways, Alan Fletcher, (PHAIDON)

8. Thinking Visually, adj. using thought or rational judgement. Adv.relating to seeing or sight: visual perception (AVA publishing sa., 2006)

9. Graphic Design Sources, Kenneth J. Hiebert, (Yale University Press New Haven and London,1998)

10. Fresh ideas in Promotion 2, Betsy Newberry, (North LightBooks, 1996)

11. Graphic Design: Inspirations and Innovations 2, Martin/Haller, (North Light Books,1997)

12. How Designers think. The Design Process demystified, Bryan Lawson, (Architectrural Press)

13. Principles of form and Design, Wucius Wong, (Van Nostrand Reinhold New York, 1993)

14. Graphic Design Now, Charlotte and Peter Fiell, (TASCHEN)

15. Dutch Graphic Design, Kees Broos, Paul Hefting, (Phaidon, 1993)

16. Graphic IDEA resource, creativity. Innovative Ways to build Great Design, Lesa Sawahata, (1999)

17. Letterwork, Creative Letterforms in Graphic Design, Brody Neuenschwander, (PHAIDON 1993)

18. Papaerwork, Nancy Williams, (PHAIDON 1993)

19. Lions and Unicorns & Night Time, Gary Hume, (White Cube 2014)

20. The Compendium Pentagram, ed. David Gibbs, (Phaidon Press Limited, 1993)

21. Top Graphic Design, FHK Henrion, (editions ABC Zurich)

22. A History of Graphic Design, Philip B. Meggs (Van Nostrand Reinhold Company Inc. 1983)

23. Social Design, Aößóåò ãéá ôçí êïéíùíßá (gramma & Ä.È. Áñâáíßôçò, 2011)

 

24. Octavo journal of typography

25. Graphis

26. Gr Design

27. Novum, world of graphic design

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ