Πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-1060

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD117/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD120/

Καθηγητές Μαθήματος

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Εισαγωγή στο Υλικό των Υπολογιστών

Συστήματα Αρίθμησης και Αναπαράσταση Πληροφορίας

Εισαγωγή στην Ψηφιακή Σχεδίαση

Σχεδίαση Απλού Επεξεργαστή

Προσωπικός Υπολογιστής

Είδη και Κατηγορίες Λογισμικού

Εισαγωγή στην Αλγοριθμική Επίλυση Προβλημάτων

Προγραμματισμός με τη Γλώσσα C

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Java

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό σε Python

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Δίκτυα Υπολογιστών

Διαδίκτυο

Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα

Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο

Τεχνολογία Εικονικοποίησης

Κινητές Συσκευές: Η Πλατφόρμα Android

Κινητές Συσκευές: Cross-Platform Περιβάλλοντα Ανάπτυξης

Ενσωματωμένα Συστήματα και Εφαρμογές ΙοΤ

Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας

Υπολογιστική Νέφους – Cloud Computing

Ασφάλεια Συστημάτων και Κρυπτογραφία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ειδικές εφαρμογές της πληροφορικής στις Γραφικές Τέχνες Ειδικό λογισμικό, χρώμα στον υπολογιστή, οθόνες και ρύθμιση οθονών.
Εφαρμογές προγραμματισμού, φύλλων υπολογισμού και δικτυώσεων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. Βογιατζής, Ή. Αντωνοπούλου, Υλικό, Λογισμικό και Eπικοινωνίες Υπολογιστών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2021

Glenn Brookshear J., ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, 10η έκδοση, 2009, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-270-3.

Behrouz Forouzan, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 3η έκδοση, 2015, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-660-2.

John Hennessy and David Patterson, COMPUTER ARCHITECTURE – A Quantitative Approach, 5th Edition, 2011, Morgan Kaufmann, eBook ISBN: 9780123838735.

Martin Erwig, ONCE UPON AN ALGORITHM: HOW STORIES EXPLAIN COMPUTING, 2017, The MIT Press,

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ