Γραφιστική Απεικόνιση Μηνυμάτων (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-3040

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF108/


Καθηγητές Μαθήματος

ΜΑΡΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Η ανάπτυξη της σχεδιαστικής αντίληψης επιτυγχάνεται μέσα από θεωρητική υποτήριξη, όπως είναι η ιστορική αναδρομή και χρήση των συμβόλων στην επικοινωνία.
Παρουσίαση μέσω Η/Υ του υλικού (διαδίκτυο, links, ppt, pdf), της πορείας της ανθρώπινης επικοινωνίας από τα σημάδια και τα σύμβολα (βραχογραφίες-ιδεογράμματα), στις γραφές και στα νεότερα συστήματα, όπως τα isotype και αυτά των ολυμπιακών εικονογραμμάτων.
Παρουσιάζονται επίσης στοχευμένα παραδείγματα επικοινωνιακών και σχεδιαστικών πρακτικών, από καλλιτέχνες και σχεδιαστές.
Οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν την εκπόνηση θεωρητικής εργασίας (case study) 1000 λέξεων, όπου αναλύουν παραδείγματα εικόνων (icons, infographics) με δεδομένα κριτήρια.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Οι φοιτητές/τριες καλούνται να ολοκληρώσουν τρείς εργαστηριακές ασκήσεις εκ των οποίων η μία είναι ομαδική (διάρκεια έκαστης 4-5 εβδομάδες). Tα θέματα είναι διεπιστημονικά και φέρουν σε επαφή τη σχεδιαστική διαδικασία με άλλα επιστημονικά και κοινωνικά πεδία.
Η παράδοση των δεδομένων γίνεται με οπτικοακουστικό υλικό και διαδικτυακά. Σε περιπτώσεις συνεργασίας με άλλο φορέα, εκπρόσωπος αυτού ή ειδικός δίνει διάλεξη. Ζητείται η δημιουργία αφισών και σειράς γραμματοσήμων, με συγκεκριμένη θεματολογία. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν την έρευνά τους και υποστηρίζουν με επιχειρήματα τις ιδέες τους, Ακολουθεί η υλοποίηση προσχεδίων, τα οποία περνούν από τη διαδικασία ανάλυσης – κριτικής – αυτοκριτικής με τη βοήθεια διδασκόντων και συμφοιτητών. Η αυτοκριτική και η κριτική ανάλυση, ενισχύει την ικανότητα λήψης αποφάσεων εκ μέρους των υποψήφιων σχεδιαστών.
Οι φοιτητές/τριες ασκούνται στη μέθοδο της σχεδιαστικής αφαίρεσης προκειμένου να επιτύχουν τη μετάδοση των μηνύματων και την ιεράρχηση των πληροφοριών. Στην τελευταία φάση ασκούνται στις ικανότητες μιας πειστικής και ολοκληρωμένης παρουσίασης, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, που υποστηρίζεται από την προηγηθείσα έρευνα με επιχειρηματολογία.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Χατζηθεοδώρου, B. 2019, Ολυμπιακά Εικονογράμματα, Σχεδιασμός & Σημειολογία, Αθήνα: Ευρασία, 2η εκ. (Εύδοξος)
 2. Βerger, J. 2011, H εικόνα και το βλέμμα, Αθήνα: Μεταίχμιο
 3. Ιλίν, Μ. 2012, Η Ιστορία του Βιβλίου, Αθήνα: Όμιλος Εκπαιδευτικού Προβληματισμού
 4. Escher, M.C. 2004, The Graphic Work, Mτφρ. Φεδά Μ. – Σπανόπουλος Μ, Αθήνα
  : Ειδική Έκδοση Μουσείο Ηρακλειδών
 5. Gruber, M. Tintner, P. Flood, M. 1996, Signs of the times: the history of writing, VHS video, Falls Church, VA: Landmark Media (Τηλεόραση της Βουλής)

Ξενόγλωσση:

 1. Baldwin, J. Roberts, L. 2006, Visual Communication – from Theory to Practice, Lausanne: AVA Publishing
 2. Clarke, M. 2007, Verbalizing the Visual, – Translating Art & Design into Words, AVA Publishing
 3. Crow, D. 2010, Visible Signs – an Introduction to Semiotics in the Visual Arts, Lausanne: AVA Publishing
  1. Grear, M. 2006, Inside – Outside: From the Basics to the Practice of Design, New York: AIGA and New Riders
  2. Hyndman, S. 2016, Why fonts matter, Berkeley: Gingo Press
  3. Fletcher, A. 2001, The art of looking sideways, Phaidon Press
  4. Frutiger A. 1989, Signs and Symbols, London: Studio Editions
  5. Heller, S. 1999, Paul Rand, Phaidon Press
  6. Landa, R. 2000, Graphic Design Solutions, Florence: On Word Press
  7. Leborg, C. 2006, Visual Grammar, New York: Princeton Architectural Press
  8. Manovich, L. 2001, The Language of New Media, Cambridge: MIT Press
  9. Meggs, P. 1992, Type and Image: The language of Graphic Design, John Wiley & Sons
  10. Mouron, H. Α.Μ. 1985, Cassandre, Rizzoli
  11. Resnick, E. 2003, Design for Communication: Conceptual Graphic Design Basics, New York: Wiley
  Samara, T. 2002, Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop, Gloucester: Rockport Publishers

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ