Συστήματα Περατώσεων Συσκευασίας

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6150

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Σχεδιασμός χάρτινης συσκευασίας
– Αλληλεπιδράσεις της κυτιοποιίας με διάφορα επιστημονικά πεδία
– Η χάρτινη συσκευασία ως περιέκτης
– Η χάρτινη συσκευασία ως μέσω προβολής (περισυσκευασία, σταντ προβολής)
– Η χάρτινη συσκευασία ως μέσο προστασίας
– Οι βασικές λειτουργίες της χάρτινης συσκευασίας
– Μέθοδοι εκτύπωσης χάρτινης συσκευασίας
– Μέθοδοι διαμόρφωσης χάρτινης συσκευασίας
– Μέθοδοι επισήμανσης χάρτινης συσκευασίας
– Επιλογή υλικών συσκευασίας, μελέτη μηχανολογικών και χημικών χαρακτηριστικών τους
– Συστήματα σχεδιασμού χάρτινης συσκευασίας
– Συστήματα σχεδιασμού και κατασκευής καλουπιού συσκευασίας
– Χάρτινη συσκευασία και πνευματική ιδιοκτησία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Καρακασίδης Νικόλαος: Κυτιοποία, Εκδόσεις Ίων
  2. Καρακασίδης Νικόλαος: Ειδικά θέματα συσκευασίας, Εκδόσεις Ίων
  3. Stafford Cliff, 50 trade secrets of great packaging design, Rockport Publishers Inc., USA, 1999
  4. Wozniak Jo, Physical Data, visualization and rapid prototyping with the Genisys Xs, the Beckman Institute, USA, 2001
  5. Helmut Kipphan: Handbook of Print Media

Επιστημονικά περιοδικά:

Visual Communication Journal
Acta Graphica
IARIGAI Journal

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ