Διαχείριση, Kοστολόγιση και Προγραμματισμός Παραγωγής Γραφικών Τεχνών

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6130

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD216/

Καθηγητές Μαθήματος

ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατανόηση των αρχών, τεχνικών και των μεθόδων κοστολόγησης  – Γενικές έννοιες

Κατανόηση των βασικών παραμέτρων της οικονομικής διαχείρισης εργασιών γραφικών τεχνών και παραγωγής εντύπων  – μέσων οπτικής επικοινωνίας

Απόκτηση γνώσεων στην διαμόρφωση των εξειδικευμένων παραγόντων και κοστολογικών δεδομένων των γραφικών τεχνών (διαμόρφωση στοιχείων κόστους, κέντρα κόστους) 

Απόκτηση γνώσεων στην κοστολόγηση εργασιών παραγωγής εντύπων (προκοστολόγηση, έκδοση προσφοράς, μετακοστολόγηση).

Κατανόηση της βασικής έννοιας της τιμολόγησης, των παραγόντων και των πολιτικών που επηρεάζουν τις τιμολογιακές αποφάσεις.

Σύνταξη κοστολογίου προϊόντων, υπηρεσιών, υλικών και εργασιών γραφικών τεχνών

Κοστολόγηση εργασιών γραφικών τεχνών

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, οδηγιών και τεχνικών κειμένων και δεδομένων κοστολόγησης

Εφαρμογές ειδικού λογισμικού κοστολόγησης εντύπων

Ασκήσεις κοστολόγησης εντύπων και μέσων οπτικής επικοινωνίας

Ροές παραγωγής στις γραφικές τέχνες

Διαγράμματα ροής

Τεχνική Αξιολόγησης και αναθεώρησης έργων – διαγράμματα GANNT

Διαγράμματα PERT

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2001.
 2. Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση/Προϋπολογισμοί/Λήψη Αποφάσεων, Ιωάννα Δημοπούλου – Δημάκη, Εκδοτικός Οίκος ‘INTERBOOKS’, Αθήνα, 2006.
 3. Θεωρία Κόστους (Τεύχος Ι – ΙΙ), Γιάννης Κ. Πάγγειος, Εκδόσεις Σταμούλης Α.Ε., Αθήνα, 1993.
 4. Λογιστική Κόστους , Βενιέρης Γ. Εκδόσεις Σταμούλης Α.Ε., Αθήνα, 1996.
 5. Η έννοια των πληροφοριακών συστημάτων, Γιαννακόπουλος-Παπουτσή, ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, ΔΙΚΣΕΟ, 2009-2010
 6. Διοικητική λογιστική Α’ τόμος Κωνσταντίνος Α. Βαρβάκης εκδόσεις Παπαζήσης ΑΕΒΕ Αθήνα 2005
 7. Cost Accounting: Managerial Emphasis, Horngren G.I., FosteraG.,Datar S., Published Prentice – Hall, New Jersey, 1997.
 8. Cost Accounting, Neilson Denis, Chatfield Michael, Published New York, Toronto, 1983.
 9. Οργάνωση και Προγραμματισμός Παραγωγής στις Γραφικές Τέχνες, Αναστάσιος Πολίτης, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Νίκαια-Πειραιάς,1998.
 10. Διαχείριση Παραγωγής Εντύπου, Αναστάσιος Πολίτης, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Αθήνα, 2009.
 11. Σημειώσεις ΜΟΝΤΑΖ. Μαριάνθη Κολιομάρου,ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Αθήνα, 2013.
 12. Σύστημα διαχείρισης γνώσης και εμπειρίας για την ευφυή κατάρτιση προσφορών και την παρακολούθηση παραγγελιών σε εταιρία γραφικών τεχνών – σχεδίαση και ανάπτυξη του υποσυστήματος μοντάζ , Βασίλης Π. Χάνης, διπλωματική εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 13. Bel Computer systems (http://www.bel.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=67&lang=el)
 14. Βιβλίο Γραφικών τεχνών (http://www.bookofgraphicarts.gr/drupa-2012/index/11.html
 15. P.Lieutz and K.P. Rea: Project Management for the 21st Century, Academic Press, 1995
 16. Sipper, D and R.L.Bulti Jr.: Production, Planning, Control and Interogation, McGraw-Hill, 1995
 17. Πολύζος Σεραφείμ: “Διοίκηση και Διαχείριση των Έργων – Μέθοδοι και Τεχνικές”, Εκδ. Κριτική, 2004
 18. Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel “Project Management: A Managerial Approach” 7th edition, Wiley 2008
 19. Harold Kerzner “Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling” 8th edition, Wiley 2003
 20. Yelle L. E. “The Learning Curve: Historical Review and Comprehensive Survey”, Decision Sciences 1979
 21. Rory Burke “Project Management: Planning and Control Techniques” 4th edition, Wiley 2003
 22. Dennis Lock “Project Management” 9th edition, Gower Publishing 2007
 23. Richard B. Chase, F. Robert Jacobs and Nicholas J. Aquilano “Operations Management for Competitive Advantage” 11th edition, McGraw Hill 2006
 24. Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (1η, 2η, 3η Έκδοση), Γεώργιος Σ. Οικονόμου, Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος, Εκδόσεις Μπένου 1
 25. Οικονομική των επιχειρήσεων, Management I – II, Άγγελος Α. Τσαλαγκάνος, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών 995,1995,2004 αντίστοιχα.
 26. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ανάλυση και Σχεδιασμός, Γ. Βασιλακόπουλος, Β. Χρυσικόπουλος. Εκδόσεις Σταμούλης Α.Ε., Πειραιάς, 1990.
 27. Επιστημονικά περιοδικά:
  Visual Communication Journal
  ActaGraphica
  ARIGAI Journal

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ