Ευφυής Συσκευασία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-7060

Semester:

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF183/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Η ευφυής συσκευασία περιλαμβάνει στοιχεία των <εφαρμοσμένων μοντέλων >που διέπουν την φυσική συσκευασία <χαρτο-συσκευασία/πλαστικό/μεταλλικό > και στοιχεία της προηγμένης νανοτεχνολογίας για ασύρματη επικοινωνία, του φυσικού υλικού συσκευασίας και της ηλεκτρονικής ασύρματης τεχνολογίας μέσω της κινητής τηλεφωνίας. Στο μάθημα γίνεται ανάπτυξη και καταγραφή της μεθοδολογίας στην στρατηγική σχεδίασης της ευφυούς συσκευασίας. Ξεκινάει από την συμβατική συσκευασία και γίνεται ο προσδιορισμός των απαιτήσεων. Ακολουθεί η οργάνωση σε τεχνολογική μελέτη, στον <ολιστικό σχεδιασμό> συσκευασίας στην νέα υβριδική κατάσταση. Η ανάπτυξη του σχεδιασμού βασίζεται σε εννοιολογικά ,λειτουργικά και functional models, που στόχο του μαθήματος αποτελούν η μελέτη, η διαχείριση των φάσεων και η αποτύπωση των, μέσω κριτηρίων, από παραμέτρους αξιολόγησης. Η μεθοδολογική προσέγγιση δίνει στοιχεία για κριτική απόφαση, σε ειδικές καινοτομικές εφαρμογές <εντύπων υποστρωμάτων >, μέσω φυσικών και ηλεκτρονικών δομών, τα οποία πάνω στα υποστρώματα, δημιουργούν ευφυείς συσκευασίες. Σημαντική διάσταση δίδεται <μέσω μικροηλεκτρονικής> η ασύρματη επικοινωνία με ηλεκτρονικές συσκευές.
Οργανώνεται η μεθοδολογία των απαιτήσεων στις φάσεις υλοποίησης. Αναλύεται το προκοστολόγιο και στοιχεία εφαρμογών μέσω ροής παραγωγής.
Εισαγωγή στις έννοιες της συσκευασίας – βασικές αρχές, δομή και ο ρόλος στη σύγχρονη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα. Mέσω σχεδίασης η χρήση των μεθόδων και τα εργαλεία σχεδίασης στα υλικά υποστρώματα που χρησιμοποιούνται .Ευφυής και έξυπνη συσκευασία. Συστήματα και προγράμματα σχεδίασης και αξιολόγηση, στην πιλοτική παραγωγή, αλλά και χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην μετεξέλιξη της συμβατικής σε ευφυή, της ίδιας της συσκευασίας.
Εξοπλισμός, < hard ware / soft ware > και τεχνολογίες διαμόρφωσης εργαλείων αξιολόγησης στις γραμμές παραγωγής. Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων και στοιχείων συσκευασίας. Μοντέλα υποδομής για σχεδίαση. Σχεδιασμός συσκευασίας, σε εφαρμογές από υποστρώματα, χαρτόνι, πλαστικών υποστρωμάτων. Προδιαγραφές, έννοιες πρωτότυπου και δημιουργία σχηματισμού ελέγχου παραγωγής με πολυκριτηριακό σύστημα. H νομοθεσία για την συσκευασία σε τρόφιμα, φάρμακα, ποτά, κλπ.. Προδιαγραφές ανάπτυξης και χρήσης συσκευασιών. Σxέσεις συσκευασίας και supply chain. Συστήματα και concepts συσκευασιών. Προϊόντα και συστήματα συσκευασιών (αρχική συσκευασία, περισυσκευασία, πολυσυσκευασία,κ.λπ. ). Υπολογιστικά συστήματα σε αρχικές, δευτερεύουσες και επαναπληρώσιμες συσκευασίες. Μέθοδοι εκτύπωσης συσκευασιών και κριτήρια αξιολόγησης στη λειτουργικότητα των ευφυών συσκευασιών. Προγράμματα και εξοπλισμός που υπάρχουν στην λειτουργικότητα της. Ποιοτικός έλεγχος και αρχές κοστολόγησης συσκευασιών.
Συσκευασίες μιας χρήσεως και επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες. Συσκευασία και TQM των ευφυών συσκευασιών.
Σε βοήθεια και υποστήριξη του μαθήματος στους φοιτητές, γίνεται επίδειξη εφαρμογών, που υποστηρίζονται από τον σχεδιασμό έως την μελέτη και την ανάλυση των παραμέτρων και των απαραίτητων στοιχείων. Η αλληλένδετη σχέση φυσικής συσκευασίας και ηλεκτρονικών είναι το νέο καινοτόμο στοιχείο για την λειτουργική / ευφυή συσκευασία.
Οι διαλέξεις, γίνονται με την προβολή διαφανειών –βίντεο με διάλογο και συζήτηση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Νέες Τεχνολογίες Εκτύπωσης. Τυπωμένα Ηλεκτρονικά. Νομικός Σπυρίδων. Εκδόσεις Θ.Τσιότρα 2017. ISBN 978 960 9268 2 1 9

«Ειδικά Θέματα Συσκευασίας», Εκδ. ΤΕΙ Αθήνας, 1999 (Ν. Γ. Καρακασίδης)

Active and Intelligent Packaging: A Review Spiral-bound – January 1, 2008 , by L.
Potter (Author), A. Campbell (Author), D. Cava (Author), ISBN-13: 978-0907503507
Intelligent and Active Packaging for Fruits and Vegetables, 1st Edition by Charles L. Wilson Ph.D. (Editor), ISBN-13: 978-0849391668
Journal of Smart Packaging, , H. Harrop, Raghou Das , IDTECH EX, Cambridge, 2016
Printed Electronics, H. Harrop, IDTECH EX, Cambridge, 2007

Smart Packaging Applications, Raghou Das, Report 2010, IDTECH EX, Cambridge, 2010
Journal of Smart Packaging, , H. Harrop, Raghou Das IDTECH EX, Cambridge, 2007
Organic Electronics, VDMA, OE-A, 2017

Digital Printing, Infoquest , 2012, USA

WEB OFFSET PRESS OPERATING, GATF 2004 / USA

Graphic Communications, Frank Romano GATF, 2002 , USA.

Οδηγός Βιομηχανικής Εκτύπωσης, Νομικός Σπυρίδων, εκδ. Θ.Τσιότρα 2017

Special Printing on Substrates. Technical Guidelines Information’s, H.Hubler, 2012

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ