Τρισδιάστατος Σχεδιασμός (3D Modeling)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6070

Εξάμηνο:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF131/


Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Ανάλυση  τεχνικών τρισδιάστατου σχεδιασμού περιβάλλοντος  μέσα από  διαλέξεις  οι οποίες συνδυάζονται με προβολές και παρουσιάσεις παραδειγμάτων και καλών πρακτικών στο πεδίο του τρισδιάστατου σχεδιασμού περιβάλλοντος .
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και tutorials που περιγράφουν εξειδικευμένα θέματα σχεδιασμού που συνδέονται με τα προαπαιτούμενα   των ατομικών και ομαδικών ασκήσεων  του πρακτικού μέρους.
  • Εργασία σε ομάδες επάνω σε :
  • Προσέγγιση προβλημάτων και μελετών περίπτωσης τρισδιάστατου σχεδιασμού.
  • Ατομικές και ομαδικές ασκήσεις που συνοδεύονται από συζήτηση και ανατροφοδότηση.
  • Μεθόδους και τεχνικές απαιτήσεις τρισδιάστατου σχεδιασμού με κλιμακωτή δυσκολία και πολυπλοκότητα.
  • Ανάπτυξη, σχεδιασμό και παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εργασίας project τρισδιάστατου σχεδιασμού περιβάλλοντος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σιακας Σ. (2020). Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Περιβάλλοντος 3d Modeling Για Animation. Φέδιμος (ISBN: 978-618-5062-36-1)

Σιάκας Σ. (2019). Αξιοποίηση του blender 3d, ενός δωρεάν προγράμματος ανοικτού κώδικα, ως μηχανή μοντάζ  στην δημιουργία animation  στην εκπαιδευτική διαδικασία. 4η επιστημονική ημερίδα του ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών»,Τόμος υπό έκδοση.

 Σιάκας, Σ. (2016). Τρισδιάστατος Σχεδιασμός και Animation. Παραδοσιακές Stop Motion Τεχνικές και Τρισδιάστατο Animation σε ΗΥ στο Blender 3d. Β΄Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η Αισθητική στη Νέα Ψηφιακή Πραγματικότητα»,Αθήνα Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 28 & 29 Μαΐου 2016. ISBN: 978-618-84016-1-7, ISSN: 2654-0827.

Σιάκας,  Σ. (2018).  Το 3d Animation ως Περιεχόμενο Επαυξημένης Πραγματικότητας (Αugumented Reality)  στην Συσκευασία, Πρακτικά του 5ου επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο “Ευφυής Συσκευασία. Νέες μορφές επικοινωνίας”, όπου πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο του Metropolitan Expo, στις 13 Οκτωβρίου 2018 . ISBN 978-618-84016-0-0

Mealing Stuart(1997).  Art and science of computer animation.. Hardcover Textbook.

Steve Roberts (2002). Character animation in 3D.. Trade clath – compact disk

Nadia Thalmann, Daniel Thalmann. Hardcover,(1990) Computer animation. Theory and practice. Revised..

Vince John(1992). Three- Dimension computer animation.. Paperback Textbook

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ