Ιστορία Τέχνης ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2070

Εξάμηνο:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΔΟΝΑ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD142/


Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εξετάζονται οι καλλιτεχνικές τάσεις και τα κινήματα από τις αρχές του 19ου αιώνα ως τα τέλη του 20ού αιώνα:

 • Νεοκλασικισμός, Ρομαντισμός
 • Ρεαλισμός, Art Nouveau , Συμβολισμός
 • Εμπρεσιονισμός, Μετεμπρεσιονισμός
 • Φωβισμός
 • Εξπρεσιονισμός (“Η Γέφυρα”, “Ο Γαλάζιος Καβαλάρης”, Ανεξάρτητοι Εξπρεσιονιστές)
 • Κυβισμός, Φουτουρισμός
 • Ρωσική Πρωτοπορία
 • Ντανταϊσμός, Νεοπλαστικισμός
 • Bauhaus
 • Σουρεαλισμός
 • Τάσεις Μεταπολεμικής Τέχνης στην Ευρώπη

Τάσεις Μεταπολεμικής Τέχνης στην Αμερική

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Anfam, D. 1996. Abstract Expressionism. London: Thames & Hudson.
Argan, J. 2014. Η Μοντέρνα Τέχνη 1770-1970, μτφ. Λ. Παπαδημήτρη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Arnason, H.H. 1995. Ιστορία της σύγχρονη τέχνης, μτφ. Φ. Κοκαβέσης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
Δασκαλοθανάσης, Ν. 2021. Από τη Μοντέρνα στη Σύγχρονη Τέχνη (Ζωγραφική-Γλυπτική-Αρχιτεκτονική). Αθήνα: Futura.
Bell, J. 2009. Καθρέφτης του Κόσμου. Μια νέα ιστορία της Τέχνης, μτφ. Γ. Λαμπράκος. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Chipp, H.B. 1968. Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Γιαφφέ Χ. και Ε. Ρότερς. 1984. Η ζωγραφική στον 20ό αιώνα. Αθήνα: Νεφέλη.
Gombrich, E. H. 1994. Το χρονικό της τέχνης, μτφ. Λ. Κασδαγλή. 2η έκδοση. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ..
Hauser, A. 1984. Κοινωνική ιστορία της τέχνης, μτφ. Τ. Κονδύλης, τ. 3. Αθήνα: Κάλβος.
Hauser, A. 1984. Κοινωνική ιστορία της τέχνης, μτφ. Τ. Κονδύλης, τ. 4. Αθήνα: Κάλβος.
Honor,  H. και J. Fleming. 1998. Ιστορία της Τέχνης, μτφ. Α. Παππάς. Αθήνα: Υποδομή.
Janson, A.F. και H.W. Janson. 2011. Ιστορία της Τέχνης. Η Δυτική Παράδοση, μφτ. Μ. Αντωνοπούλου και Ν. Κουβαράκου. Αθήνα: Ιών.
Κολοκοτρώνης, Γ. 2009. Γενικά Χαρακτηριστικά της Τέχνης στον 20ό αιώνα. Αθήνα: Καστανιώτης
Lucie-Smith, E. 1979. Movements in Art since 1945.  London: Thames and Hudson.
Πετρίδου, Β. και Ο. Ζιρώ. 2015. Τέχνες και Αρχιτεκτονική. Από την Αναγέννηση ως τον 21ο αιώνα. Καλλιπος: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.
Read, H. 1978. Ιστορία της Μοντέρνας Ζωγραφικής, μτφ. Α. Παππάς. Αθήνα: Υποδομή.
Stagos, Ν. (ed). 1994. Concept of Modern Art: From Fauvism to Postmodernism. London: Thames & Hudson.
Foster, H., R. Krauss, Y-A. Bois και B.H.D. Buchloh. 2018. Η Τέχνη από το 1900, μτφ. Ι. Τσολακίδου. Αθήνα: Επίκεντρο.
Fracsina, F. και Ch. Harrison (eds). 1982. Modern Art and Modernism. A Critical Anthology. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
Stiles, K. και P. Selz (επιμ). 1996. Theories and documents of contemporary art. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Χαραλαμπίδης, Ά. 1990. Η τέχνη του 20ου αιώνα (ζωγραφική, πλαστική, αρχιτεκτονική 1880-1920), τ. Α΄. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Χαραλαμπίδης, Ά. 1993. Η τέχνη του 20ου αιώνα (ζωγραφική, πλαστική, αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου), τ. Β΄. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Χαραλαμπίδης, Ά. 1995. Η τέχνη του 20ου αιώνα, Η μεταπολεμική περίοδος, τ. Γ΄. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Χρήστου, Χρ. 1994. Η ζωγραφική του 20ού αιώνα, τ. Α΄. Θεσσαλονίκη: Βάνιας
Χρήστου, Χρ. 1993. Η ζωγραφική του 20ού αιώνα, τ. Β΄. Θεσσαλονίκη: Βάνιας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ