Ανατομία – Δομή της Συσκευασίας

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6080

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία
Ο ρόλος της συσκευασίας και η λειτουργική της ωφέλεια. Η θέση και το είδος της συσκευασίας στην αγορά και το εμπόριο και η διαφοροποίηση στη σχεδιαστική ανάπτυξή της.  Η συσκευασία ως τρισδιάστατο αντικείμενο αλλά και σαν τρόπος ζωής. Η ιστορική πλευρά της συσκευασίας και η εξέλιξή της μέσα στο χρόνο. Η επινόηση σχεδιαστικών προτάσεων ανάλογα της θέσης του προϊόντος στην αγορά. Η οντότητα, η επιρροή και ο αντίκτυπος της συσκευασίας, σε σχέση με το χρώμα, το τυπογραφικό ύφος την ονομασία και το τρόπο προώθησης.

Εργαστήριο
Οι σπουδαστές καλούνται  να εφαρμόσουν την αρχική ιδέα τους στον τρισδιάστατο χώρο της συσκευασίας καθώς και στο τρόπο παραγωγής. Εκπόνηση ασκήσεων σχεδίασης συσκευασιών ανάλογα με τα βασικά στοιχεία δόμησης αυτών όπως το κείμενο και η φωτογραφία, η εικονογράφηση και το χρώμα, τα σύμβολα και οι εικόνες.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική βιβλιογραφία

Καρακασίδης, Ν. Σχεδιασμός συσκευασίας. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων,
Καρακασίδης, Ν. Συσκευασία ΟΠΕ, 1991

Καρακασίδης, Ν. Γ., (1999). Κυτιοποιία. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.

Στασινόπουλος, Αλέξης.(1991). Συσκευασία: Ερμηνευτικό, Λεξικό Υλικών και

Μεθόδων. Αθήνα: Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών.

ITC-UNCTAD/GATT. (1995). Γλωσσάρι Τεχνικών Όρων Συσκευασίας. (μτφρ. Καρακασίδης, Ν.Γ.),  Αθήνα: ΟΠΕ, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Boylston, S. (2009). Designing Sustainable Packaging. Laurence King Publishing.

Chapman, J. N. (2007). Designers, Visionaries and Other Stories: A Collection of Sustainable

Design Essays. Earthscan Publications Ltd.

Denison, Edward. (2002). Packaging Prototypes, Switzerland: Rotovision,

Galver, Gill. (2004). What is packaging design. Switzerland: RotoVision,

Gingko Press, (2008). Simply Packaging. Viction Design Workshop.

Grip Design, (2008). 1,000 Package Designs: A Complete Compilation of Creative  Containers. Rockport Publishers.

Hargreaves, B. (2004). Eat ME: Successful, Seductive Food Packaging Design. Rotovision.

Hook, Paula & Heimlich, Joe E. A History of Packaging. Ohio State University,

Extension Fact Sheet, Columbus, OH

Imhoff, D. (2005). Paper or Plastic: Searching for Solutions to an Overpackaged World.

Sierra Club Books.

Jankokowski, Jerry. (1998). Shelf space, Modern package design 1945-1965.

San Francisco: Chronicle books.

Jedlicka, Wendy. (2009). Packaging sustainability: tools, systems and strategies for  innovative package design. New Jersey: John Wiley & Sons

Kirkpatrick/Graven, J. (2009). New Packaging Design. Laurence King Publishing.

Klanten, R. & Ehmann, S. (2009). Boxed and Labelled: New Approaches to Packaging  Design. Die Gestalten Verlag.

Kunde, Jesper. (2002). Unique now – or never. Pennsylvania: Financial Times Prentice Hall.

Lefteri, C. (2006). Materials for Inspirational Design. Rotovision.

Milton, Howard. (1991). Packaging design. London: The Design Council,

Mollerup, P. (2006). Collapsibles: A Design Album of Space-Saving Objects. London: Thames & Hudson.

Munari, B. (2008). Design as Art. Penguin Classics.

Opie, Robert. (1991). Source book, A visual guide to a century of packaging design. Mineapolis: Book sales.

Parsons, T. (2009). Thinking: Objects – Contemporary Approaches to Product Design. AVA Publishing.

Pepin Press, (2003). Structural Package Designs (Packaging and Folding). Agile Rabbit.Pipes, A. (2007). Drawing for Designers: Drawing skills, Concept sketches, Computer   systems, Illustration, Tools and materials, Presentations, Production techniques.

Laurence King Publishing.

Soroka, Walter. (2000). Fundamentals of Packaging Technology. (2nd ed.) Institute of Packaging Professionals.

Sparke, P. (2010). The Genius of Design. Quadrille Publishing Ltd.

Stafford, Cliff (ed.). (1999). 50 trade secrets of great design packaging. Massachusetts: Rockport

Sudjic. D. (2009). The Language of Things: Design, Luxury, Fashion, Art: how we are  seduced by the objects around us. London: Penguin.

Thompson, R. (2007). Manufacturing Processes for Design Professionals, London: Thames & Hudson.

Williams, N. (2005). More Paperwork: Exploring the Potential of Paper in Design and Architecture. Phaidon Press.

Wolf f Olins (Company). (1998).The new guide to identity: How to create and sustain change through managing identity. London: The Design Council.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ