Φωτογραφία και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2040

Εξάμηνο:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4


Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΜΠΑΡΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ :

 • Η Camera Obscura και οι αρχές τις φωτογραφικής μηχανής. Τα είδη φωτογραφικών μηχανών: compact, μηχανές DSLR, μηχανές mirrorless, μεσαίο και μεγάλο φορμά, ψηφιακές πλάτες.
 • Η εφεύρεση της φωτογραφίας. Αισθητήρας, επεξεργαστής, megapixels.
 • Δυναμικό εύρος, ευαισθησία ISO και θόρυβος, HDR, clipping. O επεξεργαστής και οι λειτουργίες του.
 • Φακοί (εστιακό μήκος και γωνία κάλυψης). Γεωμετρικές παραμορφώσεις και χρωματικές εκτροπές. Κατηγορίες φακών (ευρυγώνιοι, στάνταρ/νορμάλ, τηλεφακοί, σταθεροί και φακοί zoom).
 • Τα προγράμματα έκθεσης, η ταχύτητα κλείστρου.
 • Το διάφραγμα, ευαισθησία ISO, η σχέση αμοιβαιότητας. Η εστίαση (αυτόματη, χειροκίνητη), το βάθος πεδίου.
 • Ισορροπία λευκού (white balance): ο σωστός έλεγχος και η ρύθμιση του, η χρωματική θερμοκρασία, η κλίμακα Κelvin, φωτιστικές πηγές και χρωματική θερμοκρασία – χρωματικές χροιές. Χρωματική ισορροπία (color balance) και η προσαρμογή των ματιών,. Ρυθμίσεις white balance : αυτόματα (AWB), χειροκίνητα (Custom), προκαθορισμένων τιμών (daylight, shade, cloudy, flash, florescent, Tungsten).
 • Τύποι (φορμά) αρχείων JPG, TIFF, RAW: χαρακτηριστικά, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Συμπίεση με και χωρίς απώλειες (Lossy and Lossless compression), ποιότητα εικόνας, Optimization (Photoshop “Save for Web”), λογισμικά Raw Converter, η ευελιξία επεξεργασίας RAW, η μετατροπή αρχείων σε άλλο φορμά.
 • Φωτομέτρηση, προσπίπτον και ανακλώμενο φωτισμό, τυπικά και μη-τυπικά θέματα, συστήματα φωτομέτρησης (πολυζωνική, κεντροβαρής και σημειακή φωτομέτρηση),.
 • Η λειτουργία κλειδώματος της έκθεσης (AE-L), η λειτουργία διόρθωσης της έκθεσης (Exposure Compensation), η λειτουργία και η χρήση του Auto Exposure Bracketing (AEB), το ιστόργραμμα (διαβάζοντας ιστογράμματα, επεξεργασία εικόνας με βάση το ιστόγραμμα, παραδείγματα μελέτης).
 • Ηλεκτρονικό φλας: οι βασικές λειτουργίες του, τα είδη φλας, τεχνικές φωτισμού φλας, παραδείγματα μελέτης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ :

 • Kανόνες της φωτογραφικής σύνθεσης.
 • Φυσικός φωτισμός και χρώμα, η δημιουργική χρήση του χρώματος.
 • Βασικές τεχνικές για την επεξεργασία φωτογραφιών στο Photoshop. (Histogram, Adjustment Layers, τα βασικά εργαλεία Levels, Curves, Color Balance, Hue/Saturation).  MODES: CMYK, RGB, GRAYSCALE.
 • Διαφορές αρχείων TIF, RAW, JPG .  
 • Επεξεργασία και μετατροπή αρχείων RAW.
 • Μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη.
 • Φωτογραφική Τυπολογία I:  βασικά χαρακτηριστικά και η δημιουργία μιας τυπολογικής αλληλουχίας ενός σχήματος.
  Φωτογραφική Τυπολογία II:  ανεξάρτητη προσωπική εργασία.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  1. 1. Βακρινός, Δημήτρης (2018). To Βιβλίο της Ψηφιακής Φωτογραφίας 3η έκδοση, Nexus Publications.
  2. 2. Κατσικούδης, Ανδρέας (2021).  Εισαγωγή στη Φωτογραφία,, Nexus Publications,.
  3. 3. Faulkner Andrew και Chavez Conrad (2018). Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (μτφρ. Ιωάννης, B. Σαμαράς), Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.  ISBN: 978-960-512-707-7

  ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

  1. 1. Davis, Harold (2022). Composition & Photography: Working with Photography Using Design Concepts, Rocky Nook. ISBN-13: 978-1138086760
  1. 2. Yot, Richard (2019). Light for Visual Artists: Understanding and Using Light in Art & Design, 2nd edition, Lawrence King.  ISBN: 9781786274519
  2. 3. Marshall, Lindsey and Meachem, Lester (2010). How to Use Images (Portfolio Skills: Graphic Design), Laurence King Publishing. ISBN-13 :  978-1856696586
  3. 4. Roberts, Pamela (2010). The Genius of Colour Photography: From the Autochrome to the Digital Age, Carleton Publishing Group. ISBN-13 : 9781847960153
  4. 5. Chavez, Conrad and Faulkner, Andrew (2021). Adobe Photoshop Classroom in a Book, Adobe Press, 1st edition. ISBN-13 :  978-0136904731
  5. 6. Coulthan, David (2021). Adobe Photoshop the Photographers Guide, Independently Published. ISBN-13  :  979-8757404325
  6. 7. Conception Rafael (2021). Adobe Photoshop Lightroom Classic Classroom in a Book, Adobe Press, 1st edition. ISBN-13 :  978-0136885382
  7. 8. Evening, Martin (2018). Adobe Photoshop CC for Photographers 2018, Routledge.
  8. 9. Warner Marien, Mary (2020). 100 Ideas That Changed Photography, Lawrence King. ISBN: 9781786275684
  9. 10. Webb, Jeremy (2010). Design Principles (Basics Creative Photography Series 01), AVA Publishing, Switzerland. ISBN-13 :  978-2-940411-36-8.
  10. 11. Prakel, David (2012). Composition (Basics Photography Series 01), AVA Publishing, Switzerland. ISBN :  978-2-940411-77-1
  11. 12. Ads of the World (ιστότοπος), Medium: print ads: https://www.adsoftheworld.com/?terms=&medium=1&industry=All&country=All
  12. 13. Campaign (ιστότοπος):   https://www.campaignlive.co.uk
  13. 14. The Advertising Archives (ιστότοπος):  https://www.advertisingarchives.co.uk/en/page/show_home_page.html
  14. 15. Getty Images (ιστότοπος):   https://www.gettyimages.co.uk
  15. 16. iStock (ιστότοπος):  https://www.istockphoto.com
  16. 17. Associated Press (AP) (ιστότοπος):   http://www.apimages.com

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Photography and Culture:   https://www.tandfonline.com/loi/rfpc20
  History of Photography https://www.tandfonline.com/loi/thph20
  Journal of Visual Art Practice https://www.tandfonline.com/loi/rjvp20
  Philosophy of Photography:   https://www.intellectbooks.com/philosophy-of-photography
  The International Journal of the Image https://cgscholar.com/bookstore/cgrn/236/237

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ