Βασικές Έννοιες Οπτικής Επικοινωνίας

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-1040

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποδομής ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό μέρος μαθήματος

Ανάλυση των βασικών εννοιών της οπτικής επικοινωνίας.  Ανάλυση της έννοιας της οπτικής μεταφοράς και της «οπτικής αδείας» με προβολές και παραδείγματα από ποικίλες γραφιστικές εφαρμογές.

To μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της οπτικής επικοινωνίας.  Αναφέρεται στην διάκριση της αντίληψης του ορατού και του αόρατου κόσμου καθώς και στην κατανόηση των  αντιληπτικών δυνάμεων.  Επεξηγεί την διαφορά του νοητού από το αισθητό και εισάγει την έννοια της αφαίρεσης.

Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται στον τρόπο χειρισμού των οπτικών διατάξεων.   Αναλύει την  πολυπλοκότητα των νοημάτων και της εγγεγραμμένης γνώσης μέσω της νοησιαρχικής θεωρίας.

Η «Μορφή» και το «περιεχόμενο» και η σημαντικότητά τους στην γραφιστική. Ρεαλισμός και πραγματικότητα , η Μορφή ώς εφεύρεση, επίπεδα αφαίρεσης.

Γίνεται ανάλυση στις έννοιες της ενότητας, της αλληλεπικάλυψης και της αλληλεπίδρασης, της αρμονίας, της συνθετικής ισσορποπίας, της συνθετικής κλίμακας και αναλογίας, της αντίθεσης και των ανταγωνιστικών απόψεων, καθώς και του συνθετικού ρυθμού.

Ασκήσεις πράξης

Η ανάπτυξη του ασκήσεων του μαθήματος ακολουθεί μια αυξάνουσα σε απαιτήσεις πορεία ώστε οι σπουδαστές να κατανοήσουν τι είναι η σημειολογία της οπτικής επικοινωνίας και η γραφιστική εφαρμογή της και να εκπαιδευτούν στην οπτικοποίηση των εννοιών. Μέσα από ασκήσεις ενδυνάμωσης της παρατηρητικότητάς τους, οι σπουδαστές αρχίζουν να δημιουργούν σχέση με τις βασικές αρχές όπως τις διδάσκονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος.

Οι σπουδαστές καλούνται να  οπτικοποιήσουν λέξεις, έννοιες και συναισθήματα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της γραφιστικής έκφρασης και σύνθεσης.

Έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των γραφιστικών λύσεων που προτείνουν και να επιλέξουν ποιά γραφιστική έκφραση-λύση είναι καταλληλότερη για την συγκεκριμένη λέξη, έννοια ή συναίσθημα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Τέχνη και Οπτική Αντίληψη Η Ψυχολογία της Δημιουργικής Όρασης, Rudolf Arnheim,(εκδόσεις Θεμέλιο,2005)
 2. Κριτική Θεωρία και Οπτική Επικοινωνία, Ζωίδης Ευάγγελος (εκδόσεις Ίων, 2012)
 3. Η οικολογική προσέγγιση στην Οπτική Αντίληψη, Γκίμπσον Τζέιμς, (εκδόσεις Gutenberg, 2002)
 4. Όχι ακριβώς Τέχνη, Θανάσης Μουτσόπουλος, (εκδόσεις Πλέθρον, 2021)
 5. Αντίληψη Θεωρία και Δέσμευση, Μπράουν Χάρολντ (εκδόσεις Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 1993)
 6. Εικόνα και το Βλέμμα, Μπέργκερ Τζόν, (εκδόσεις Μεταίχμιο, 2011) 

 Ξενόγλωσση:

 1. Visual Literacy, Judith Wilde, Richard Wilde,  (Watson-Guptill Publications)
 2. The dictionary of Visual language, Philip Thompson, Peter Davenport, (Penguine Books)
 3. Be Ware Wet paint designs by Alan Fletcher, Alan Fletcher, (PHAIDON)
 4. The Art of looking sideways, Alan Fletcher, (PHAIDON)
 5. Graphic design school, A foundation course in the principles and practices of Graphic Design, David Dabner, (SNP Leetung Printers Ptc. 2005)
 6. Thinking Visually, adj. using thought or rational judgement. Adv.relating to seeing or sight: visual perception (AVA publishing sa., 2006)
 7. Graphic Design Sources, Kenneth J. Hiebert, (Yale University Press New Haven and London,1998)
 8. Fresh ideas in Promotion 2, Betsy Newberry, (North LightBooks, 1996)
 9. Graphic Design: Inspirations and Innovations 2, Martin/Haller, (North Light Books,1997)
 10. How Designers think. The Design Process demystified, Bryan Lawson, (Architectrural Press)
 11. Principles of form and Design, Wucius Wong, (Van Nostrand Reinhold New York, 1993)
 12. Graphic Design Now, Charlotte and Peter Fiell, (TASCHEN)
 13. Graphic IDEA resource, creativity. Innovative Ways to build Great Design, Lesa Sawahata, (1999)
 14. Letterwork, Creative Letterforms in Graphic Design, Brody Neuenschwander, (PHAIDON 1993)
 15. Papaerwork, Nancy Williams, (PHAIDON 1993)
 16. Lions and Unicorns & Night Time, Gary Hume, (White Cube 2014)
 17. The Compendium Pentagram, ed. David Gibbs, (Phaidon Press Limited, 1993)
 18. Top Graphic Design, FHK Henrion, (editions ABC Zurich)
 19. A History of Graphic Design, Philip B. Meggs (Van Nostrand Reinhold Company Inc. 1983)
 20. Social Design, Aφίσες για την κοινωνία (gramma & Δ.Θ. Αρβανίτης, 2011)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Graphis
 2. Gr Design
 3. Novum, world of graphic design
 4. + Design
 5. Archive

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ