Εμπορική Συσκευασία και Μάρκα (Branding)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-7030

Semester:

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/modules/user/?course=GD168

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία

Οι δυναμικές μιας συσκευασίας και η έννοια του “Branding”. Η διαφοροποίηση των προϊόντων και η θέση αυτών στην αγορά. Η ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων των σπουδαστών να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων η ένα μεμονωμένο προϊόν.
Η αναγνώριση και ο καθορισμός κριτηρίων στο τρόπο αντίληψης του ¨Brand” (εμπορικού προϊόντος) και η συμπεριφορά της αγοράς απέναντι σε αυτό. Η οικολογική διάσταση μιας συσκευασίας και  ο μελλοντικός της ρόλος.

Εργαστήριο

Οι σπουδαστές καλούνται να σχεδιάσουν συσκευασίες, που καλύπτουν διαφορετικά πεδία προϊόντων της αγοράς, να εφαρμόσουν τις ιδέες τους σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή καθώς και τα αναπτύγματα αυτών.
Μελέτη και Σχεδιασμός για το «Εγχειρίδιο Σχεδιασμού»για το σύνολο των συσκευασιών που έχει δημιουργήσει ο φοιτητής κατά την ανάπτυξη του έργου στο μάθημα.  Η Συνολική και εμπεριστατωμένη παρουσίαση του όλου έργου ως οδηγός σχεδιασμού για την σχεδιαστική εφαρμογή από άλλους γραφίστες .

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική βιβλιογραφία
Καρακασίδης, Ν. Σχεδιασμός συσκευασίας Εκδόσεις Ίων,
Καρακασίδης, Ν. Συσκευασία ΟΠΕ, 1991
Καρακασίδης, Ν. Γ., (1999). Κυτιοποιία. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
Στασινόπουλος, Αλέξης.(1991). Συσκευασία: Ερμηνευτικό, Λεξικό Υλικών και
Μεθόδων. Αθήνα: Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών.
ITC-UNCTAD/GATT. (1995). Γλωσσάρι Τεχνικών Όρων Συσκευασίας. (μτφρ. Καρακασίδης, Ν.Γ.),
Αθήνα: ΟΠΕ, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Ambrose, Gavin and Harris, Paul. (2011). Packaging the Brand: Exploring the relationship
between packaging design and brand identity. Lausanne: AVA Publishing,.
Boylston, S. (2009). Designing Sustainable Packaging. Laurence King Publishing.
Chapman, J. N. (2007). Designers, Visionaries and Other Stories: A Collection of Sustainable
Design Essays. Earthscan Publications Ltd.
Davis, M. (2009). The Fundamentals of Branding. Lausanne: AVA Publishing.
Denison, Edward. (2002). Packaging Prototypes, Switzerland: Rotovision,
Galver, Gill. (2004). What is packaging design. Switzerland: RotoVision,
Gingko Press, (2008). Simply Packaging. Viction Design Workshop.
Grip Design, (2008). 1,000 Package Designs: A Complete Compilation of Creative
Containers. Rockport Publishers.
Hargreaves, B. (2004). Eat ME: Successful, Seductive Food Packaging Design. Rotovision.
Hook, Paula & Heimlich, Joe E. A History of Packaging. Ohio State University,
Extension Fact Sheet, Columbus, OH
Imhoff, D. (2005). Paper or Plastic: Searching for Solutions to an Overpackaged World.
Sierra Club Books.
Jankokowski, Jerry. (1998). Shelf space, Modern package design 1945-1965.
San Francisco: Chronicle books.
Jedlicka, Wendy. (2009). Packaging sustainability: tools, systems and strategies for
innovative package design. New Jersey: John Wiley & Sons
Kirkpatrick/Graven, J. (2009). New Packaging Design. Laurence King Publishing.
Klanten, R. & Ehmann, S. (2009). Boxed and Labelled: New Approaches to Packaging
Design. Die Gestalten Verlag.
Kunde, Jesper. (2002). Unique now – or never. Pennsylvania: Financial Times Prentice Hall.
Lefteri, C. (2006). Materials for Inspirational Design. Rotovision.
Milton, Howard. (1991). Packaging design. London: The Design Council,
Mollerup, P. (2006). Collapsibles: A Design Album of Space-Saving Objects. London:
Thames & Hudson.
Munari, B. (2008). Design as Art. Penguin Classics.
Opie, Robert. (1991). Source book, A visual guide to a century of packaging design.
Mineapolis: Book sales.
Olins, Wally. (2008). Wally Olins: The Brand Handbook. Thames & Hudson.
Parsons, T. (2009). Thinking: Objects – Contemporary Approaches to Product Design.
AVA Publishing.
Pepin Press, (2003). Structural Package Designs (Packaging and Folding). Agile Rabbit.Pipes, A. (2007). Drawing for Designers: Drawing skills, Concept sketches, Computer
systems, Illustration, Tools and materials, Presentations, Production techniques.
Laurence King Publishing.
Soroka, Walter. (2000). Fundamentals of Packaging Technology. (2nd ed.) Institute of Packaging Professionals.
Sparke, P. (2010). The Genius of Design. Quadrille Publishing Ltd.
Stafford, Cliff (ed.). (1999). 50 trade secrets of great design packaging. Massachusetts:
Rockport
Sudjic. D. (2009). The Language of Things: Design, Luxury, Fashion, Art: how we are
seduced by the objects around us. London: Penguin.
Thompson, R. (2007). Manufacturing Processes for Design Professionals,
London: Thames & Hudson.
Williams, N. (2005). More Paperwork: Exploring the Potential of Paper in Design and
Architecture. Phaidon Press.
Wolf f Olins (Company). (1998).The new guide to identity: How to create and sustain change through managing identity. London: The Design Council.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ