Συνθέσεις Οπτικής Επικοινωνίας στο Χώρο

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6030

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD218/

Καθηγητές Μαθήματος

ΔΕΒΕΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος γίνεται ανάλυση της γραφιστικής σύνθεσης στο χώρο, με την προβολή διαφανειών-βίντεο με παραδείγματα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Επιδιώκεται η ανάλυση της οπτικής επικοινωνίας μέσω του διαφημιστικού μηνύματος, της εικόνας και της σημειωτικής. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι  διάφορες γραφιστικές εφαρμογές μεταπλάθουν τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με την επιλογή των κατάλληλων  συστημάτων προώθησης. Καταδεικνύεται η αναγκαιότητα της μελέτης του χώρου σε ότι αφορά την σήμανση ως μέσο επικοινωνίας.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Η ανάπτυξη του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος βασίζεται αρχικά σε τεκμηριωμένη έρευνα πεδίου, σχετική με την εκάστοτε θεματολογία, ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να αξιολογήσουν έργα άλλων δημιουργών  και να υποστηρίξουν τις προτάσεις τους. Στη συνέχεια οι φοιτητές καλούνται να δημιουργήσουν μια σειρά από ασκήσεις  και projects στα οποία επιδιώκεται να αποδοθεί η σωστή σύνθεση γραμμάτων και εικόνων στον περιβάλλοντα χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κωδικοποιημένη σήμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (περιβάλλοντα).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Arnheim R., “ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ”, ΠΑΤΑΚΗΣ, 2018.
 2. Arnheim R., “ΟΠΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ”, UNIVERSITY STUDIO PRESS, 2007.
 3. Arnheim R., “ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ”, ΘΕΜΕΛΙΟ, 2005.
 4. Arnheim R., “Art and Visual Perception”, Visual CultureSensation & Perception, 2004.
 5. BARTHES ROLAND, “Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ”, ΡΑΠΠΑ, 2001.
 6. Barthes Roland, “Writing Degree Zero & Elements of Semiology”, Vintage Classics, 2010.
 7. Bernard E., “La renovation Esthetique”, 1910.
 8. Berger John, “Εικόνα και το Βλέμμα”, Μεταίχμιο, 2011.
 9. Cailler P., “Symbolisme Émile Bernard”, 1957.
 10. Escher, M.G. “The Graphic Work”, Taschen GmbH, Συνέκδοση Herakleidon Experience in Visual Arts, 2004.
 11. Bruce-Mitford M. Signs and Symbols. London: Dorling Kindersley, 1999.
 12. Gombrich, E.H. Τέχνη και ψευδαίσθηση, Αθήνα: εκδόσεις Νεφέλη, 1995.
 13. Hargreaves, BEat ME: Successful, Seductive Food Packaging Design. Rotovision, 2004.
 14. Hollins, R. “Grahic Design, A Concise History”, London: Thames & Hudson,1994.
 15. HOCKNEY DAVID, GAYFORD MARTIN, “A HISTORY OF PICTURES”, THAMES & HUDSON, 2020.
 16. Meggs, Ph., “A History of Graphic Design”, Van Nostrand Reinhold, 1983.
 17. Ζωίδης Ευάγγελος, “Κριτική Θεωρία και Οπτική Επικοινωνία”, Ίων, 2012.
 18. Wucius Wong, “Principles of form and Design”, Van Nostrand Reinhold New York, 1993.

15. Berger John, “Εικόνα και το Βλέμμα”, Μεταίχμιο, 2011.      

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ