Τρισδιάστατη Κίνηση (3D Animation)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-7080

Semester:

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 6) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF136/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάλυση  τεχνικών τρισδιάστατου σχεδιασμού κίνησης  μέσα από  διαλέξεις  οι οποίες συνδυάζονται με προβολές και παρουσιάσεις παραδειγμάτων και καλών πρακτικών στο πεδίο του τρισδιάστατου σχεδιασμού κίνησης .
Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και tutorials που περιγράφουν εξειδικευμένα θέματα σχεδιασμού που συνδέονται με τα προαπαιτούμενα   των ατομικών και ομαδικών ασκήσεων.
Προοπτικές ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών 3D animation. σε τομείς όπως: 

 • Γραφιστική – Διακόσμηση – Design.
 • Πολυμορφικές εφαρμογές, Χαμηλού και Υψηλού Επιπέδου.
 • Ανάπτυξη Γνώσης για πειραματικές εφαρμογές Έργων Τέχνης με χρήση των νέων συνδυαστικών μέσων Τεχνολογίας

Εργασία είτε ατομικά είτε σε ομάδες επάνω στην ανάπτυξη, σχεδιασμό και παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εργασίας project τρισδιάστατου σχεδιασμού κίνησης μέσα από τις οποίες γίνεται κατανόηση της μεθόδου και των τεχνικών απαιτήσεων τρισδιάστατου σχεδιασμού κίνησης με κλιμακωτή δυσκολία και πολυπλοκότητα.

 • Προσέγγιση προβλημάτων και μελετών περίπτωσης τρισδιάστατου σχεδιασμού κίνησης, όπως σχεδιασμός χαρακτήρα, αρχές animation κλπ.
 • Συζήτηση και αξιολόγηση των ατομικών και ομαδικών ασκήσεων .

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

 1. Βασιλειάδης, Γ., (2007) Animation-Το κινούμενο σχέδιο, Αιγόκερος 2007
 2. Μούρη, Ε., (2004). Frame by Frame,   Nexus publications.
 3. Σιακας Σ. (2020). Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Περιβάλλοντος 3d Modeling Για Animation. Φέδιμος (ISBN: 978-618-5062-36-1)
 4. Σιάκας, Σπ., Μανούσου, Ε. & Χαρτοφύλακα, Α. (2020). Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό κινούμενης εικόνας (animation) με PowerPoint. Στο Ε. Μανούσου, A. Χαρτοφύλακα, Ι. Γκιόσος, & Μ. Κουτσούμπα, Θεματική Ενότητα ΕΤΑ52: Το εκπαιδευτικό υλικό και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και μάθησης (σσ. 1-12). Πάτρα: ΕΑΠ.
 5. Σιάκας, Σ., (2008) Αnimation με κούκλες,  Νεανικό Πλάνο

Ξενόγλωσση :

 1. Aminian, K.; Najafi, B. (2004). Capturing human motion using body-fixed sensors: Outdoor measurement and clinical applications. Comput. Virtual Worlds 2004, 15, 79–94, doi:10.1002/cav.2.
 2. Bentley, M. (2016). Wireless and Visual Hybrid Motion Capture System. Patent 9,320,957, 26 April 2016.
 3. Bregler, C. (2007). Motion capture technology for entertainment [in the spotlight]. IEEE Signal. Process. Mag. 2007,24, 160–158.
 4. Halas, J., (1990). Timing for animation. Paperback.
 5. Halas, J.,(1987). Masters of animation, Hardcover.
 6. Jin, M.; Zhao, J.; Jin, J.; Yu, G.; Li, W. (2014 ). The adaptive Kalman filter based on fuzzy logic for inertial motion capture system. Measurement 2014, 49, 196–204
 7. Kelly, D., (2001). Enhanced character animation, Paperback
 8. Laybourne, K., (1998). The Animation Book. New York: Three Rivers Press.
 9. Muybridge, E., (1955). Human Figure in motion. Dover Publications.
 10. Muybridge, E., (1957). Animal Figure in motion. Dover Publications
 11. Noake, R., (1989). Animation techniques, Hardcover.
 12. Roberts S., (2002) Character animation in 3D.. Trade clath – compact disk.
 13. Roetenberg, D.,Luinge, H., Slycke, P. Xsens MVN: Full 6DOF human motion tracking using miniature inertial sensors. Xsens Motion Technologies BV. Tech. Rep. 2009, 1.
 14. Salt, B., (1976). Movements in animation. Hardcover
 15. Thomas, , (1990). Disney animation: The illusion of life Hardcover 1990
 16. Vince, J.,(1992). Three- Dimension computer animation.. Paperback Textbook
 17. Williams, R., (2001). The Animator’s survival kit, Faber and Faber.
 18. Xiaolong, T. Pin, X. and Xing, Y. (2012) “Research on Skeleton Animation Motion Data Based on Kinect,” Proceeding of Fifth International Symposium on Computational Intelligence and Design, vol. 2, 2012, pp. 347-350.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ