Βασικό Σχέδιο

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-1030

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποδομής ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF162/

Καθηγητές Μαθήματος

ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΘΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό μέρος μαθήματος
Βασικά στοιχεία της εικαστικής γλώσσας και αρχές του Εικαστικού Αλφάβητου – Σύνθεσης.

Συγκριτική ανάλυση και σύνδεση με κλασσικές αισθητικές θεωρίες και σύγχρονες θεωρίες των Μορφών.

Ανάλυση των επί μέρους στοιχείων της Εικαστικής Γλώσσας. ( Σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα, κίνηση, διεύθυνση , υφή κλπ).

Σύνδεση της ανεικονικής μορφής των στοιχείων με εικόνες της πραγματικότητας.

Ανάγνωση εικονικών στοιχείων σε έργα Ζωγραφικής και Γραφιστικής. Προβολές, ανάλυση, κριτική.

Αναφορές στην Ιστορία της Τέχνης και της Γραφιστικής.
Προβολές έργων τέχνης και Γραφιστικής.
Ανάλυση και κριτική.

Η σύνθεση όπως εκφράζεται με τη χαλάρωση και την ένταση σε μια εικαστική πρόταση .
Συνθετικές τεχνικές και η λειτουργία τους τους ( Αρμονία – Αντίθεση, Χαλάρωση-Ένταση, συνδυασμοί). Η διαχρονική λειτουργία της σύνθεσης σε έργα τέχνης.
Προβολές έργων τέχνης και Γραφιστικής. Ανάλυση, κριτική.

Οι βασικοί τρόποι μετάδοσης εικαστικού μηνύματος (Αναπαράσταση, Συμβολισμός, Αφαίρεση ) και οι τρόποι έκφρασης τους. Σχολές και κινήματα.
Προβολές έργων Τέχνης και Γραφιστικής.
Ανάλυση και κριτική

Εργαστηριακό μέρος μαθήματος

 • Δημιουργία σειράς συνθέσεων με σημεία, γραμμές, σχήματα, χρώμα, κίνηση, διεύθυνση κλπ με ποικίλες εικαστικές τεχνικές και ψηφιακή επεξεργασία με στόχο την κατανόηση του εικαστικού μηνύματος που εκφράζουν και τη μεταφορά των βασικών αρχών της εικαστικής γλώσσας και της σύνθεσης στην εικονική τους μορφή.
  • Δημιουργία συνθέσεων χρώματος των ως άνω στοιχείων της εικαστικής γλώσσας με ποικίλες εικαστικές τεχνικές και ψηφιακή επεξεργασία με στόχο τη μεταφορά των βασικών αρχών της σύνθεσης στην εικονική της μορφή.
  • Δημιουργία αφηρημένων έργων που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της εικαστικής γλώσσας και σύνθεσης για εφαρμογές στη Γραφιστική ( Αφίσα, εξώφυλλο κλπ ) .
 • Ελεύθερες Ασκήσεις υφής ( ματιέρας) με διάφορες τεχνικές και υλικά.
 • Ασκήσεις με εφαρμογές υφής σε Γραφιστικές προτάσεις (εικονογράφηση, εξώφυλλο βιβλίου, περιοδικού, αφίσα).
 • Ασκήσεις Σύνθεσης με συνδυασμό Αρμονίας – Χαλάρωσης , Αντίθεσης- Έντασης.
  • Ασκήσεις με βάση τους τρείς τρόπους μετάδοσης του Εικαστικού μηνύματος: Αναπαράσταση, Συμβολισμός, Αφαίρεση, ως προτάσεις εφαρμογής σε γραφιστικό έργο (cd, εξώφυλλα βιβλίων).

Για την εφαρμογή των ασκήσεων χρησιμοποιούνται ποικίλα μέσα όπως παραδοσιακά υλικά (ζωγραφική, κολάζ, και μικτές τεχνικές ), ψηφιακά μέσα, φωτογραφία, κλπ.

Δημιουργούνται δε και ομαδικές εργασίες με στόχο τη συνεργασία στην οργάνωση μιας συλλογικής εικαστικής πρότασης.

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

      Ελληνική
Jean-Pierre Cometti, Jacques Morizot, Roger Puivet,(2005) Ζητήματα αισθητικής, μετάφραση Στέλλα Χρυσικού, επιστημονική επιμέλεια Παναγιώτης Πούλος, Αθήνα, Νήσος

 • Βακαλό Ελένη(1985) Μετά την Αφαίρεση, Κέδρος, Αθήνα
 • Εκο Ουμπέρτο. (1992) Η Σημειολογία της καθημερινής ζωής. Μάλλιαρης Παιδεία, Αθήνα .
 • KANDINSKY WASSILY, (1980) , Σημείο γραμμή στην Επιφάνεια, Νεφέλη, Αθήνα.
 • KANDINSKY WASSILY, (1981) Για το Πνευματικό στην Τέχνη, Νεφέλη, Αθήνα .
 • Kούπερ Τζ. (1992) Λεξικό Συμβόλων, Πύρινος Κόσμος . Αθήνα
 • Κοζάκου Τσιάρα Όλγα.(1999) Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα, Εκδόσεις

Gutenberg , Αθήνα

 • Πετρίτης Πάνος, (1992), Αλφαβητάριο Αισθητικής για μεγάλους, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα .

          Ξενόγλωσση

 • MARK NEWMAN AND DONNA OGLE, (2019), Visual Literacy, Rowman & Littlefield Publishers, Meriland
 • –Munari Bruno (2016),” Square, Circle, Triangle”, Princeton Architectural Press
 • Leborg, Christian (2006). Visual Grammar, Princeton Architectural Press. ΝΥ
 • Haber R . N. and Henderson M.(1980) The psychology of Visual Perception. Rinehart and Winston Inc. NY .
 • Hogg J. (1969) Psychology and the Visual Arts. Penguin Books. Baltimore .
 • Pettersson, Rune.20 (February, 1991) “Image Functions.” Visual Literacy Review.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ