Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Μεταξοτυπία Ι

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-5140

Semester:

Ε’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD196/

Καθηγητές Μαθήματος

ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές αρχές της εκτυπωτικής μεθόδου, ύλες και χρησιμοποιούμενα υλικά.  Διαχωρισμοί και προεκτυπωτικές εργασίες για την αναπαραγωγή γραμμικών θεμάτων. Τρόποι δημιουργίας θέματος στα τελάρα μεταξοτυπίας, φωτομεταφορά τους και διαδικασία εμφάνισης τελάρων για απλά θέματα. Υλικά εκτυπωτικών υποστρωμάτων μεταξοτυπίας και ιδιότητες τους. Οικογένειες, ιδιότητες και σύσταση μελανών μεταξοτυπίας. Χρησιμοποίηση κατάλληλων διαλυτών και διαλυτικών μέσων για την ρευστότητα και τη θιξοτροπία των μελανών μεταξοτυπίας και λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την χρήση τους.  Μηχανές εκτύπωσης, κατάταξη τους βάσει αυτοματισμού και βάσει υλικών και χαρακτηριστικών τους, ρυθμίσεις και συντήρηση τους,

Προετοιμασία των παραγωγικών σταδίων για την υλοποίηση της εκτύπωσης σε χαρτί , πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), και βαμβακερά υφασμάτινα υποστρώματα ως ασκήσεις για την ολοκλήρωση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Kipphan, H., Color Measurement Methods and Systems in Printing Technology and Graphic Arts, SPIE, The International Society for Optical Engineering, Vol. 1912, Bellingham 1993

2. Screen Coating Techniques, Kiwoinc.
διαθέσιμο από: http://www.kiwo.com/s/Screen-Coating-Techniques.pdf

3. The Future of Screen Printing, FESPA, 2015, διαθέσιμο από:
http://www.fespa.com/news/industry-news/the-future-of-screen-printing.html

4. Brad Faine, The New Quide To Screen Printing, Simon & Schuster, Australia 1991

5. Dave Dennings, Understanding Mesh Geometry, Stencil Resolution, and Measuring Systems for Quality Control, SGIA Journal, April, 1998

6. Printcolor, Frequency-modulated halftones for screen printing, June 2007

Σημειώσεις του μαθήματος:
1. Μηλιώνης Νίκος, Μεταξοτυπία 1 και Μεταξοτυπία 2, Αθήνα 1997
2. Αντώνης Τσιγώνιας, Συμπληρωματικές σημειώσεις στο μάθημα της Μεταξοτυπίας, Αιγάλεω 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ