ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΘΑ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

eipeldauer@uniwa.gr

Ζωγράφος, Α.Σ.Κ.Τ Αθήνων. Master(Msc) Πολυμέσα University of Westminster, Λονδίνο (Βιογραφικό)