Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου και Πρότυπα Γραφικών Τεχνών

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6120

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD208/

Καθηγητές Μαθήματος

ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Ποιοτικός Έλεγχος – Ποιότητα

– Μετρήσεις, όργανα, μέθοδοι

– Συστήματα ποιοτικού ελέγχου στις γραφικές τέχνες

-Τυποποίηση, βασικές αρχές τυποποίησης

– Δειγματοληψία, τήρηση αρχείων ποιοτικού ελέγχου

– Ιχνηλασιμότητα

– Διαπίστευση

– Διακρίβωση

– Πρότυπα γραφικών τεχνών – πιστότητα χρώματος ISO 12647

– Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας – ISO 9001

– Πρότυπα διαχείρησης περιβάλλοντος – ISO 14001

– Πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας – OHSAS 18001

– Εφαρμογή προτύπων στη βιομηχανία των γραφικών τεχνών

– Σχέση ποιοτικού ελέγχου και επιχειρηματικής κερδοφορίας

– Σχέση εφαρμογής προτύπων, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και επιχειρηματικής κερδοφορίας

-Ειδικές παράμετροι διασφάλισης ποιότητας στα διάφορα στάδια  και μεθόδους της παραγωγικής διαδικασίας έργων  Γραφικών Τεχνών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Συλλογικό έργο: Οδηγός εφαρμογής του προτύπου ISO 9000: 2000, Idec, 2005
  2. Τσιμή Ντιάνα(2003),Έλεγχος και Διαχείριση Ποιότητας στη Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Εκδόσεις Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.
  3. Παπαργύρης Α. & Παπαργύρης Δ: Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής, Εκδόσεις Ζήτη, 2010
  4. Κουτρουδίτσος, Χ. (2017). Οι διαστάσεις των χαρτιών κατά ISO 216. Διαθέσιμο από: https://www.diagramma.com.gr/various/papers.aspx
  5. TECHNICAL COMMITTEE  TC-130 GRAPHIC TECHNOLOGY ISO-International Organization for Standardization

    ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ