Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπου

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-3090

Semester:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD171/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Το θεωρητικό μέρος αφορά στη γραφιστική σύνθεση όλων των εντύπων, αλλά και περιοδικών εκδόσεων, συγκεκριμένα ενός πολυσέλιδου έντυπου, ενός περιοδικού και μιας εφημερίδας.  Αρχικά συλλέγονται, καταγράφονται, ταξινομούνται και αναλύονται τα γραφικά χαρακτηριστικά μιας περιοδικής έκδοσης και έπειτα προσεγγίζεται ο καινοτομικός εικαστικός σχεδιασμός. Επίσης προσεγγίζονται και αναλύονται  εννοιολογικοί «δεσμοί» και σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη: μεταξύ άλλων η αισθητική της έκδοσης, το ύφος, η πληροφορία που πρέπει να επικοινωνήσουμε οπτικά, καθώς και το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται κάθε φορά η έκδοση. Στη συνέχεια, καταγράφονται τεχνικά και τεχνολογικά στοιχεία της ψηφιακής σχεδίασης εντύπων (π.χ. το κασέ και ο γραφικός σχεδιασμός σαλονιών για διαφορετικές διαστάσεις χαρτιού με ενδεικτικό κριτήριο την ισορροπία μεταξύ αισθητικής και οργάνωσης της οπτικής επικοινωνίας.)

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Η ανάπτυξη του μαθήματος περιλαμβάνει αρχικά την κατανόηση των προδιαγραφών  καθεμίας από τις περιοδικές εκδόσεις προς ανάπτυξη, την κατάλληλη διαχείριση του οπτικού υλικού (εικόνες και κείμενα) βάσει προδιαγραφών και απαιτήσεων, την εφαρμογή πρωτόλειων σχεδιαστικών προτάσεων και την ολοκλήρωση μιας εξ αυτών σε δύο εφαρμογές: 1) προς εκτύπωση και 2) προς διάθεση στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα οι ασκήσεις περιλαμβάνουν:

  • Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου μέσα από τη δημιουργία και διαχείριση στυλ παραγράφων και χαρακτήρων (μεγέθη γραμματοσειρών, οικογένεια γραμμάτων, βάρη, συλλαβισμός, διάστιχο, κ.λπ.).
  • Μεθοδολογία και αξιολόγηση στοιχείων
  • Κατάλληλη προετοιμασία των ψηφιακών εικόνων σε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Εισαγωγή και διαχείριση τους στο πρόγραμμα επεξεργασίας σελίδας (μεταξύ άλλων πλαίσια εικόνας, προσαρμογές μεγεθών, παλέτα links).
  • Δημιουργία γραφικών σε πρόγραμμα επεξεργασίας μακέτας. Στη συνέχεια ένταξη και προσαρμογή τους στο πρόγραμμα επεξεργασίας σελίδας ανάλογα με τις πληροφορίες που καλούνται οι σπουδαστές να αναδείξουν και τη σχεδιαστική προσέγγιση που αναπτύσσουν.
  • Ταξινόμηση, Αξιολόγηση και τελική Επεξεργασία στοιχείων (όπως περιεχόμενα, παραρτήματα, πίνακες, κ.λπ.) και ειδικών σελίδων (editorial, εξώφυλλο μεταξύ άλλων).
  • Ανάλυση και προετοιμασία και έξοδο των αρχείων με κατάλληλο τρόπο ανάλογα τη χρήση τους: 1) εκτύπωση και 2) για διάθεση στο διαδίκτυο.

Καινοτομική προσέγγιση στην διδασκαλία μεθοδολογίας

Βιβλιογραφία

http://www.adobe.com

http://www.quark.com

Canva blog (https://designschool.canva.com)

Ambrose, H., Layout, Dart Books

Elam, K., Grid Systems, Principles of Organizing Type

Zappaterra, Y., Σχεδιασμός Περιοδικών Εκδόσεων, Dart Books

Adobe Illustrator cc – Βήμα προς Βήμα, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας

Adobe Photoshop cc – Βήμα προς Βήμα, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας

Adode In Design cc – Βήμα προς Βήμα, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας

Adode In Acrobat XI – Βήμα προς Βήμα, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας

Βρούσαλης, Π., 2011, Χαρτί. Αυτός ο πολύτιμος βοηθός, Αθήνα: A+G Paper

Μπακιρτσίδης, Γ., Typodemons, 01 & 02 Αθήνα: iPrint L.t.d.

Gijs van Wulfen (2016). Creating Innovative Products and Services. ISBN-13: 978-1138269644

Sean Adams (2021). How Design Makes Us Think: And Feel and Do Things: And Feel and Do Things.  ISBN13 9781616899776

Borries Schwesinger (2014). The Form Book – Best Practice in Creating Forms for Business and Online. ISBN: 9780500515082

Adam Silver (2018) Form Design Patterns. ISBN: 978-3-945749-73-9

Alla Kholmatova (2017) Design Systems.  ISBN: 978-3-945749-58-6

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

CMYK Mag (www.cmykmag.gr)

+design (http://www.designmag.gr/)

Gr design ((https://grdmagazine.gr/))

Adobe Magazine

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ