Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024.

Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024.

Οι φοιτητές του Τμήματος, μπορούν να εισέλθουν στο Φοιτητολόγιο: https://services.uniwa.gr/  για να δηλώσουν, ηλεκτρονικά, τα μαθήματα που διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024.

Την Εαρινή περίοδο διδάσκονται και επιλέγονται τα μαθήματα από τα ζυγά εξάμηναΒ’, Δ’, ΣΤ’, Η’
σύμφωνα με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που βρίσκεται εδώ.

Οι δηλώσεις μαθημάτων, για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν από   11/03/2024   έως 24/03/2024.

Όλες οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στο Φοιτητολόγιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
1.Οι φοιτητές πριν προβούν στην δήλωση των μαθημάτων τους θα πρέπει να διαβάσουν προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας για την αποφυγή λαθών.
2.Οι φοιτητές μπορούν να τροποποιήσουν, με αλλαγή ή συμπλήρωση μαθημάτων, τις δηλώσεις τους μόνο ηλεκτρονικά και όσο διαρκεί η περίοδος των δηλώσεων, για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024.
3.Μετά τη λήξη των δηλώσεων, οι φοιτητές θα μπορούν να δουν, στο φοιτητολόγιο, την οριστικοποιημένη δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024.
4.Ισχύει ΜΟΝΟ η οριστικοποιημένη δήλωση μαθημάτων. Οι φοιτητές δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση μαθήματος το οποίο ΔΕΝ είναι δηλωμένο. Βαθμολογίες σε μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν καταχωρούνται. (Προσοχή στην ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)
5.Τα δηλωμένα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2023-2024 θα εξεταστούν κατά την εξεταστική της εαρινής περιόδου 2023-2024. Για την επαναληπτική εξεταστική αυτών των μαθημάτων, το Σεπτέμβριο 2024, δεν υποβάλλεται ξεχωριστή ή νέα δήλωση.
6.Η εγγραφή και επιλογή μαθημάτων στο eclass/moodle ΔΕΝ αποτελεί δήλωση μαθημάτων.

  • Όριο ωρών: Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μαθήματα, στο φοιτητολόγιο, με σύνολο ωρών ανάλογα με το εξάμηνο της φοίτησής τους.
    -Αν το εξάμηνο φοίτησης είναι: από 1ο  μέχρι  8ο, τότε το όριο ωρών είναι: 38 ώρες.
    -Αν το εξάμηνο φοίτησης είναι:  9ο  ή μεγαλύτερο, τότε το όριο ωρών είναι: 52 ώρες.
  • Εδώ θα βρείτε και τα μαθήματα με προαπαιτούμενα 
  • Δήλωση μαθημάτων και δήλωση συγγραμμάτων στον «ΕΥΔΟΞΟ»: Η δήλωση μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο θα πρέπει να ταυτίζεται με την δήλωση συγγραμμάτων στον «ΕΥΔΟΞΟ». Δηλαδή, ΔΕΝ μπορείτε να δηλώσετε και να παραλάβετε κάποιο σύγγραμμα από τον «ΕΥΔΟΞΟ», αν δεν έχετε ήδη δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στο Φοιτητολόγιο.
    Μετά την διασταύρωση των στοιχείων των δύο συστημάτων, αν διαπιστωθεί ότι έχετε παραλάβει σύγγραμμα το οποίο δεν έχετε δηλώσει, θα πρέπει να το επιστρέψετε αλλιώς δεν θα μπορέσετε να δηλώσετε και να παραλάβετε συγγράμματα στο επόμενο εξάμηνο.

Εκ της Γραμματείας