Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Παρατίθενται ακολούθως το Πρακτικό της  αρμόδιας Εισηγητικής Επιτροπής και  ο σχετικός αξιολογικός Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων έτους 2022-2023, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και σε περίπτωση που επιθυμούν, να υποβάλουν  ηλεκτρονικά  ένσταση στο gd@uniwa.gr  εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αναρτήσεως.

Πρακτικό Εισηγητικής Επιτροπής

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων

Από την Γραμματεία