Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-2024 στο ΠΑΔΑ» της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΔΑ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6003179 (κωδικός έργου 81329), με ΕΥ τον κ. Κωνσταντίνο Ψωμόπουλου, Καθηγητή ΠΑΔΑ. 

12_Γραφιστικής_διαβιβαστικό 

12_Γραφιστικής_Συνέλευση 

12_Γραφιστικής_πρακτικό αξιολόγησης 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 06 06 02 2024 Θ. 7.6 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΡ6Σ46Μ9ΞΗ-ΤΘΟ