ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΟΛΓΑ

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

gd@www.uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5385466

Διεύθυνση Γραφείου

K8_Πανεπιστημιούπολη Αλσους Αιγάλεω

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος