Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-24

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-24

Σύμφωνα με την απόφαση της 9ης/07-06-2023 Συνέλευσης του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, τα μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων για τους υποψήφιους στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα είναι:

«Βασικές έννοιες Οπτικής Επικοινωνίας»,

«Χρώμα – Σύνθεση – Τεχνικές» και

«Χρώμα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων»

 Με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος οι κατατασσόμενοι υποχρεούνται να εξετασθούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δε διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στη σχολή προέλευσης.

 

 1. Βασικές έννοιες Οπτικής Επικοινωνίας

Περίγραμμα

Συντακτικό και ορολογία της οπτικής μόρφωσης.
Ισορροπία, σχήμα, μορφή, ανάπτυξη, χώρος, φως, χρώμα, κίνηση, δυναμική, έκφραση.
Τι είναι οι Αντιληπτικές Δυνάμεις .
Ψυχολογική και φυσική ισορροπία. Η όραση ως ενεργητική εξερεύνηση.
Τι είναι σχήμα. Ο Δομικός σκελετός. Έκφραση.

Βιβλιογραφία

Rudolf Arnheim. Τέχνη και Οπτική Αντίληψη. (Η ψυχολογία της Δημιουργικής Όρασης), Θεμέλιο ΕΠΕ, ISBN:
9603102601
Εξεταστέα ύλη: σελ. 13-112 και 483-502.

 

 1. Χρώμα – Σύνθεση – Τεχνικές

Περίγραμμα

Χρώμα και φως. Τόνος, απόχρωση, ένταση. Ουσιαστική προσέγγιση της πραγματικότητας με κανόνες χρωματικών και τονικών σχέσεων. Ανάπτυξη της σχεδιαστικής αντίληψης και ευφάνταστη προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων, τα οποία καλούνται να αναπτύξουν οι φοιτητές στις ασκήσεις τους.

Υλικά

Χαρτί κουσέ διαστάσεων 35×50, πινέλα και ιδιαίτερα πινέλο στρογγυλό μικρό (σαν φλόγα), παλέτα επίπεδη, τέμπερες, κυπελάκι για νερό.

 

 1. Χρώμα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων

 Περίγραμμα

Εισαγωγικές έννοιες από την οπτική.

 • Η έννοια του χρώματος.
 • Υποκειμενικά και αντικειμενικά χαρακτηριστικά του χρώματος.
 • Οπτική αντίληψη του χρώματος.
 • Κατηγορίες χρωμάτων, φίλτρα, μέθοδοι ανάμειξης των χρωμάτων.
 • Θερμοκρασία χρώματος μιας φωτεινής πηγής.
 • Τυποποιημένες φωτεινές πηγές.
 • Χρωματικός κύβος, Χρωματικοί χάρτες, RGB, CMY και CMYK, Pantone.
 • Χρωματικά συστήματα: CIE-xy, CIE-xyY, CIE-LAB, Munsell, GATF. Ψηφιακή επεξεργασία χρώματος.
 • Τεχνικά χρωματικά συστήματα.
 • Εισαγωγή στη διαχείριση του χρώματος.
 • Η έννοια του χρωματικού προφίλ.

Βιβλιογραφία

Ελληνική:

 1. Α. Πολίτης: Το Χρώμα στις Γραφικές Τέχνες. Διδακτικές σημειώσεις για τους φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας.
 2. Το Βιβλίο των Γραφικών Τεχνών http://www.graphicarts.gr
 3. GA online http://gaonline.gr/
 4. Εφημερίδα Η Τυπογραφία http://www.e-typographia.gr/index.asp
 5. Περιοδική έκδοση CMYK http://www.cmykmag.gr

Ξενόγλωσση :

 1. Wyszecki G., Styles W.S. : Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae, (2nd Edit.) John Wiley & Sons, N.York 1982
 2. Billmeyer F.(Jr.), Saltzman M: Principles of Color Technology, (2nd Ed), John Wiley & Sons, N.York 1981
 3. Berger – Schunn A : Practical Color Measurement, John Wiley & Sons Inc. , N.York 1994.
 4. Kueppers, H. : Das Grundgesetz der Farbenlehre, DuMont, Koeln 1980.
 5. Weber, H. : Digitale Farbe in der Medienproduktion und Druckvorstufe. Mitp, Heidelberg 2006.
 6. Kipphan H.: Handbook of Print Media, Springer –Verlag Berlin – Heidelberg, 2001
 7. Abhay, S. (2005). Understanding Color Management. IPA Bulletin. Ανακτήθηκε 2.1.2012 από http://www.ipa.org/files/Abhay-color-mgmt.pdf
 8. Berns, R. (2000). Billmeyer and Saltzman’s Principles of Color Technology. 3rd edn. USA: John Wiley & Sons Inc.
 9. Dondis, A. (2002). Βασικές Αρχές Οπτικής Παιδείας. Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ.
 10. Febvre, L. and Martin, H.-J. (1984). The Coming of the Book. London: Verso Editions.
 11. Wyszecki G., Stiles, W. S. (1982). Color Science. Wiley classics Library.
 12. International Color Consortium http://www.color.org
 13. Colorwiki http://www.colorwiki.com
 14. Adobe http://www.adobe.com
 15. European Color Initiative http://www.eci.org/en/start
 16. Fogra Graphic Technology Research Association http://www.fogra.org
 17. Xrite http://www.xrite.com
 18. The Print Guide http://the-print-guide.blogspot.com/
 19. Drupa http://www.drupa.com