Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-23

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σύμφωνα με την απόφαση της 7ης/19-05-2022 Συνέλευσης του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, τα μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων για τους υποψήφιους στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα είναι:

«Αρχές Γραφιστικής Γλώσσας»,

«Χρώμα – Σύνθεση – Τεχνικές» και

«Χρώμα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων»

 Με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος οι κατατασσόμενοι υποχρεούνται να εξετασθούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δε διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στη σχολή προέλευσης.

 

 1. Αρχές Γραφιστικής Γλώσσας

Περίγραμμα

Συντακτικό και ορολογία της οπτικής μόρφωσης. Αρχές της οπτικής γλώσσας. Οι επιλογές που χρειάζεται να κάνουν οι σχεδιαστές για τη γραμματοσειρά, το χρώμα, τη σύνθεση, την εικονογράφηση, τις φωτογραφίες κ.λ.π.

Σχεδιασμός κασσέ, layout και σαλονιού (double spread) περιοδικού. Λογότυπα και εταιρική ταυτότητα. Διαφορές φυλλαδίου και περιοδικού. Σχέση κειμένου και εικόνας στις διάφορες γραφιστικές εφαρμογές, όπως αφίσα, συσκευασία, ετικέτα, περιοδικό ή έντυπη διαφήμιση.

Βιβλιογραφία

David Dabner. Design & Layout (Δημιουργώντας με γραφικά), Σαββάλας, Αθήνα2004, ISBN: 960-423-119-7.

Εξεταστέα ύλη: σελ. 12-65 και 74-85.

 

 1. Χρώμα – Σύνθεση – Τεχνικές

Περίγραμμα

Χρώμα και φως. Τόνος, απόχρωση, ένταση. Ουσιαστική προσέγγιση της πραγματικότητας με κανόνες χρωματικών και τονικών σχέσεων. Ανάπτυξη της σχεδιαστικής αντίληψης και ευφάνταστη προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων, τα οποία καλούνται να αναπτύξουν οι φοιτητές στις ασκήσεις τους.

Υλικά

Χαρτί κουσέ διαστάσεων 35×50, πινέλα και ιδιαίτερα πινέλο στρογγυλό μικρό (σαν φλόγα), παλέτα επίπεδη, τέμπερες, κυπελάκι για νερό.

 

 1. Χρώμα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων

 Περίγραμμα

Εισαγωγικές έννοιες από την οπτική.

 • Η έννοια του χρώματος.
 • Υποκειμενικά και αντικειμενικά χαρακτηριστικά του χρώματος.
 • Οπτική αντίληψη του χρώματος.
 • Κατηγορίες χρωμάτων, φίλτρα, μέθοδοι ανάμειξης των χρωμάτων.
 • Θερμοκρασία χρώματος μιας φωτεινής πηγής.
 • Τυποποιημένες φωτεινές πηγές.
 • Χρωματικός κύβος, Χρωματικοί χάρτες, RGB, CMY και CMYK, Pantone.
 • Χρωματικά συστήματα: CIE-xy, CIE-xyY, CIE-LAB, Munsell, GATF. Ψηφιακή επεξεργασία χρώματος.
 • Τεχνικά χρωματικά συστήματα.
 • Εισαγωγή στη διαχείριση του χρώματος.
 • Η έννοια του χρωματικού προφίλ.

Βιβλιογραφία

Ελληνική:

 1. Α. Πολίτης: Το Χρώμα στις Γραφικές Τέχνες. Διδακτικές σημειώσεις για τους φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας.
 2. Το Βιβλίο των Γραφικών Τεχνών http://www.graphicarts.gr
 3. GA online http://gaonline.gr/
 4. Εφημερίδα Η Τυπογραφία http://www.e-typographia.gr/index.asp
 5. Περιοδική έκδοση CMYK http://www.cmykmag.gr

Ξενόγλωσση :

 1. Wyszecki G., Styles W.S. : Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae, (2nd Edit.) John Wiley & Sons, N.York 1982
 2. Billmeyer F.(Jr.), Saltzman M: Principles of Color Technology, (2nd Ed), John Wiley & Sons, N.York 1981
 3. Berger – Schunn A : Practical Color Measurement, John Wiley & Sons Inc. , N.York 1994.
 4. Kueppers, H. : Das Grundgesetz der Farbenlehre, DuMont, Koeln 1980.
 5. Weber, H. : Digitale Farbe in der Medienproduktion und Druckvorstufe. Mitp, Heidelberg 2006.
 6. Kipphan H.: Handbook of Print Media, Springer –Verlag Berlin – Heidelberg, 2001
 7. Abhay, S. (2005). Understanding Color Management. IPA Bulletin. Ανακτήθηκε 2.1.2012 από http://www.ipa.org/files/Abhay-color-mgmt.pdf
 8. Berns, R. (2000). Billmeyer and Saltzman’s Principles of Color Technology. 3rd edn. USA: John Wiley & Sons Inc.
 9. Dondis, A. (2002). Βασικές Αρχές Οπτικής Παιδείας. Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ.
 10. Febvre, L. and Martin, H.-J. (1984). The Coming of the Book. London: Verso Editions.
 11. Wyszecki G., Stiles, W. S. (1982). Color Science. Wiley classics Library.
 12. International Color Consortium http://www.color.org
 13. Colorwiki http://www.colorwiki.com
 14. Adobe http://www.adobe.com
 15. European Color Initiative http://www.eci.org/en/start
 16. Fogra Graphic Technology Research Association http://www.fogra.org
 17. Xrite http://www.xrite.com
 18. The Print Guide http://the-print-guide.blogspot.com/
 19. Drupa http://www.drupa.com