Τρόπος εξυπηρέτησης κοινού

Τρόπος εξυπηρέτησης κοινού

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες λόγω COVID -19 και για την προστασία της υγείας τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και για την προσφορότερη εξυπηρετησή σας, κατόπιν οδηγίας του Πανεπιστημίου μας, κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιούνται κατα προτεραιότητα οι δυνατότητα που παρέχει η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για όσες υποθέσεις δεν είναι εφιτκό να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο (τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς) η φυσική παρουσία σας θα πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν προγραματισμένης συνάντησης, τηρουμένων πάντα των μέτρων προσπασίας, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση της απόστασης του ενάμισι (1.5) μέτρου.

Η επικοινωνία για τον καθορισμό συνάντησής σας πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με την αποστολή αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την Γραμματεία