Το ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για το Χειμερινό Εξάμηνο του 2023-’24: