Πρόσκληση σε Εφαρμογή Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών

Πρόσκληση σε Εφαρμογή Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών

Σας καλούμε να συμμετέχετε δια φυσικής παρουσίας, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.. στην πρακτική εφαρμογή των σχεδίων εκτάκτων αναγκών με πρακτικές εκκένωσής, στην αίθουσα Κ8.001 (Αίθουσα Προβολών) της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού  της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω.

Η εν λόγω εκπαίδευση είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από φυσικές καταστροφές και όχι μόνον.

Η παρουσία όλων κρίνεται απολύτως αναγκαία.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης θα είναι διάρκειας 4 ωρών και θα περιλαμβάνει: 

  • Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Ε.Α.). Έγκαιρη και επαρκής σήμανση συναγερμού και εκκένωσης χώρων. Διαδικασίες εκκένωσης, αντιμετώπισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων. 
  • Δομή και συμπεριφορά του φαινομένου των πυρκαγιών. Βασικές αρχές εκδήλωσης, εξέλιξης, μετάδοσης, συντήρησης και επέκτασης της πυρκαγιάς, έλεγχος και απομόνωση αυτής. Κατηγορίες & Αιτίες πυρκαγιών. 
  • Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της εγκατάστασης. Φορητοί πυροσβεστήρες και χρήση τους. Τρόποι και μέσα κατασβέσεως πυρκαγιών. Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα αυτοπροστασίας. Αναπνευστικές συσκευές , διηθητικές προσωπίδες. 
  • Εξοικείωση με τα πυροσβεστικά υλικά και μέσα. Επίδειξη μεθόδων κατάσβεσης και βελτίωση των δεξιοτήτων με τα μέσα πυροπροστασίας της εγκατάστασης. Χρήση αναπνευστικών συσκευών και διηθητικών προσωπίδων. Προσομοίωση κατάσβεσης πυρκαγιάς με διαφόρους τύπους φορητών πυροσβεστήρων. Προσομοίωση κατάσβεσης πυρκαγιάς με  εγκαταστάσεις ύδατος του μονίμου υδροδοτικού δικτύου του Πανεπιστημίου, χρήση βοηθητικών πυροσβεστικών εργαλείων, πυροσβεστικής κουβέρτας κλπ. (Πρακτική) 

Την εκπαίδευση θα πραγματοποιήσουν οι κ. κ. Νικόλαος Διαμαντής Αντιστράτηγος Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α. πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων κατά ΕΟΠΠΕΠ,  Ιωάννης Σταμούλης Υποστράτηγος Π.Σ. πιστοποιημένος εκπαιδευτής κατά ΛΑΕΚ, Παναγιώτης Κοτρίδης Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α πιστοποιημένος εκπαιδευτής κατά ΛΑΕΚ & Νικόλαος Μπερτσιάς Ανθυποπυραγός Π.Σ. ε.α πιστοποιημένος εκπαιδευτής κατά ΛΑΕΚ. Η πρακτική εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση των  πυροσβεστικών μέσων των εγκαταστάσεων.      

Τις εκπαιδεύσεις θα ακολουθήσουν ασκήσεις εκκένωσης ανά σχολή με την συμμετοχή φοιτητών. 

Τέλος επισυνάπτονται οδηγίες αντιμετώπισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΥ, και ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.

Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)