Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Το τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας ενημερώνει τους φοιτητές του τμήματος ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2021 υπάρχουν εξήντα (60) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις: 01/05/2021, 15/05/2021, 01/06/2021 & 15/06/2021.

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (email: techgraf@uniwa.gr αναφέροντας στο θέμα του email: Ονοματεπώνυμο – Αριθμό Μητρώου και την φράση «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΠΑ»):
1. Αίτηση συμμετοχής* (https://gd.uniwa.gr/entypa-foititon/)
2. Αναλυτική βαθμολογία (Θα εκδίδεται και θα επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά των φοιτητών/τριων από τη Γραμματεία μετά την κατάθεση της Αίτηση Συμμετοχής).
3. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος ότι ο υποψήφιος/φια έχει δυνατότητα τέλεσης Π.Α. (Θα εκδίδεται και θα επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά των φοιτητών/τριων από τη Γραμματεία μετά την κατάθεση της Αίτηση Συμμετοχής).
4. Βεβαίωση αποδοχής από το Φορέα Υποδοχής (Αν γνωρίζετε ήδη σε ποιόν Φορέα θα πραγματοποιήσετε την Πρακτική σας Άσκηση) http://praktiki.uniwa.gr/home/diadikasia/ (επιλογή “Συνοδευτικά Έντυπα”)**
μέχρι και την Παρασκευή 26/03/2021.

* δικαίωμα υποβολής αίτησης από τους Φοιτητές έχουν μόνο όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανάληψή της

** τα συνοδευτικά έντυπα πρέπει να συμπληρώνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε 3 αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές

Πιο συγκεκριμένα:
– Συμπληρώνετε αποκλειστικά Ηλεκτρονικά τα Συνοδευτικά Έντυπα
– Εκτυπώνετε τα ηλεκτρονικά συμπληρωμένα Έντυπα 3 φορές
– Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης υπογράφει και σφραγίζει και τα 3 σετ των Συνοδευτικών Εντύπων

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση, εδώ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 στην σελίδα της Πρακτικής άσκησης και στη σελίδα του τμήματος, εδώ.