Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας