Προκήρυξη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Εαρινού Εξαμήνου

Προκήρυξη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Εαρινού Εξαμήνου

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες  κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2023  έως  31/08/2023με δυνατότητα χρηματοδότησης από 2 έως 6 μήνες.

 Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αφού μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη, είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, https://erasmus.uniwa.gr/omilos-praktikis-askisis/vasikes-plirofories/  για κάθε πληροφορία καθώς και για τα έγγραφα που πρέπει να καταθέσουν  https://erasmus.uniwa.gr/omilos-praktikis-askisis/aparaitita-eggrafa/ 

 Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Τμημάτων  από 31/10/2022 έως 21/11/2022. Όλα τα έγγραφα που ζητούνται πρέπει να έχουν συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 21/11/2022.

 Οι Γραμματείες των Τμημάτων πρέπει να προωθήσουν ηλεκτρονικά στο erasmus_placement@uniwa.gr  μέχρι την Τρίτη 06/12 /2022 πλήρη φάκελο του φοιτητή μαζί με τον πρακτικό αξιολόγησης κατόπιν της εισηγήσεως του ακαδημαϊκού υπευθύνου. 

Παρακαλούμε για την τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας ώστε να διασφαλιστεί στη συνέχεια η εύρυθμη διαχείριση των αιτήσεων από το Τμήμα ERASMUS. 

Προκήρυξη Ομίλου ΠΑ Εαρινό 2022-2023