Παράταση Προκήρυξης Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Ευφυής Συσκευασία : Νέες Τεχνολογίες και Marketing”

Παράταση Προκήρυξης Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Ευφυής Συσκευασία : Νέες Τεχνολογίες και Marketing”

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018, ΦΕΚ 3191/B/2.08.2018, αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με Ελληνικό τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing» ή αγγλικό τίτλο, «Intelligent Packaging: New Technologies and Marketing”.

Στο πλαίσιο αυτό υποδέχεται νέους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται  έως 30  Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚHΡYΞΗΣ  και τον ιστοτόπο Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος : http://intelligentpackaging.uniwa.gr/