ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΙΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΙΠ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Επισυνάπτουμε προκήρυξη για την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π και αναπληρωτή αυτού, στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού (με θητεία από 1-9-2024 έως 31-8-2025) καθώς και έντυπο αιτήσεως υποψηφιότητας, προκειμένου να λάβετε γνώση.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Κοσμητεία της Σχολής έως και την 31η Μαΐου 2024.

Ημερομηνία Εκλογής με ηλεκτρονική ψηφοφορία: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024.