ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην συνέλευση του Τμήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη εκπροσώπου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην συνέλευση του Τμήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του-των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην συνέλευση του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής