Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην Συνέλευση του Τμήματος