ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ « ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GRAPHMEDLAB)»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ « ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GRAPHMEDLAB)»

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6Δ1Δ46Μ9ΞΗ-ΕΙΡ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΙΤΗΣΗ  Υποψηφιότητας Διευθυντή Ερευνητικού Εργαστηρίου ΤΓΤΜΟΕ