ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο σχέδιο ” Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο σχέδιο ” Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο σχέδιο ”
Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024