ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2023