Πίνακας αποτελεσμάτων Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ, Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Πίνακας αποτελεσμάτων Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ, Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 20-02-2023 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

1. 18674019
2. 19674022
3. 19674181
4. 521160260228
5. 19674098
6. 517150330230
7. 19674091
8. 19674197
9. 19674139
10. 18674121