Πίνακας αποτελεσμάτων Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ, Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Πίνακας αποτελεσμάτων Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ, Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 01-11-2023 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

1. 18674175
2. 19674064
3. 19674063
4. 517150870230
5. 18674212
6. 18674110
7. 18674055
8. 18674158
9. 18674167
10. 19674103
11. 18674027
12. 521160330228
13. 19674155
14. 18674093

Μπορείτε να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης εδώ.