Πίνακας αποτελεσμάτων Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ εαρ. εξαμ. 2023-24

Πίνακας αποτελεσμάτων Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ εαρ. εξαμ. 2023-24

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 27-03-2024 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

1. 20674126
2. 521150670228
3. 521080950228
4. 20674097
5. 20674030
6. 18674182
7. 521150880228
8. 20674001
9. 20674043
10. 19674044
11. 19674175
12. 20674026

Μπορείτε να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης εδώ.