«Ορισμός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π και αναπληρωτή αυτού στη συνέλευση του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

«Ορισμός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π και αναπληρωτή αυτού στη συνέλευση του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

«Ορισμός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π και αναπληρωτή αυτού στη συνέλευση του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής
Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»