Κατάταξη Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Κατάταξη Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμό 10/21-07-2022 Πράξη της Συγκλήτου του Ιδρύματος, δεν γίνοται δεκτοί απόφοιτοι ΙΕΚ στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματός μας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Από την Γραμματεία