Ηλεκτρονική εγγραφή και διαδικασία ταυτοποίησης για τους νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδ. έτος 2023-2024. Ηλεκτρονική πλατφόρμα preregister.uniwa.gr (2η ανακοίνωση)

Ηλεκτρονική εγγραφή και διαδικασία ταυτοποίησης για τους νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδ. έτος 2023-2024. Ηλεκτρονική πλατφόρμα preregister.uniwa.gr (2η ανακοίνωση)

Οι επιτυχόντες με πανελλαδικές εξετάσεις (στις κατηγορίες: ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, 90%, 10% και στην ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης),  για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΠΑ.Δ.Α., θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται παρακάτω, με έναν από τους δυο παρακάτω τρόπους:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων στο Τμήμα μας είναι τα ακόλουθα:

*Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
*Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
*Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
*Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης)

A’ τρόπος: Mέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας preregister.uniwa.gr,  σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα. Στην πλατφόρμα οι φοιτητές θα συνδεθούν με το username και password που θα λάβουν είτε με SMS στο κινητό τους είτε με μήνυμα στο E-mail τους, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου. Η αποστολή αυτών των μηνυμάτων θα γίνει αυτόματα από το ΠΑ.Δ.Α..

ή (όχι και με τους δύο τρόπους)

B’ τρόπος: Mε ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑ.Δ.Α.. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι: 10 Οκτωβρίου 2023.

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας είναι:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. Σπυρίδωνος,
Αιγάλεω Τ.Κ. 12243, Αθήνα,